Over Pro Persona  |  Werken bij Pro Persona  |  Inloggen  |  Client en familie  |  Folders  |  Jeugd  |  Pompestichting
Maak uw keuze

Zorgprogramma Ouderenpsychiatrie (Nijmegen)


Doelgroep
Het Zorgprogramma Ouderenpsychiatrie is bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder die te maken hebben met psychische en psychiatrische problematiek. Het gaat om alle voorkomende stoornissen: stemmings- en angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, onverklaarde lichamelijke klachten, psychotische stoornissen, psychosociale problematiek of een combinatie hiervan. Indien er ook sprake is van dementie of geheugenstoornissen, kunnen mensen terecht bij het Zorgprogramma Geriatrie. In de behandeling wordt rekening gehouden met lichamelijke problemen die bij ouderen voorkomen. De behandeling kan plaatsvinden op de polikliniek, thuis of als de zorg intensiever moet zijn in de groepsbehandeling of de kliniek.
Lees meer over psychische problemen.


Intake
De zorgprogramma's Ouderenpsychiatrie en Geriatrie ggz kennen één loket, namelijk het aanmeldpunt Ouderen. Hier kan de verwijzer terecht voor aanmelding en informatie. Door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige worden de gegevens genoteerd en vindt er, indien nodig, een globaal onderzoek plaats. Vervolgens wordt de vraag besproken in het aanmeldoverleg en vindt er verwijzing plaats naar één van de behandelteams. Hier vindt dan de (vervolg)intake plaats en wordt een behandelplan opgesteld, waarna de behandeling start. Vanuit dit aanmeldpunt vindt tijdens kantoortijden ook crisisinterventie plaats. Buiten kantoortijden moet de Regionale Crisisdienst van Pro Persona in Nijmegen worden ingeschakeld.


Het behandelplan
Tijdens de intakefase is uw problematiek in kaart gebracht. Vervolgens doen wij u een behandelvoorstel. Dit wordt besproken in een adviesgesprek. Samen met uw hulpverlener stelt u een behandelplan op. In dit behandelplan staat in eerste plaats wat uw diagnose is en wat uw klachten zijn. Daarnaast staat in het behandelplan wat u tijdens de behandeling wilt bereiken en wat daarvoor gedaan kan en moet worden. Het kan zijn dat u een aantal weken moet wachten voordat uw behandeling van start gaat.

Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is het opheffen of in ieder geval (sterk) verminderen van uw psychische klachten. Wat haalbaar is, verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van het soort en de ernst van de klachten. Is (volledig) herstel niet mogelijk, dan zoeken we samen met u en uw omgeving naar aanpassingen voor het dagelijks leven. Het doel is dan om uw kwaliteit van leven en zelfredzaamheid zo groot mogelijk te laten zijn.

De behandeling
Pro Persona biedt ouderen zorg op maat. Hoe de behandeling er precies uitziet, verschilt zodoende van persoon tot persoon. Over het algemeen kan gezegd worden dat de behandeling bestaat uit een psychologische behandeling en/of medicatie. Er is niet alleen oog voor uw mentale, maar ook voor uw lichamelijke problemen.
De behandeling kan individueel plaatsvinden of in groepen. Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u besproken en zo nodig aangepast. Uw behandeling is getrapt, dat wil zeggen zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar en lang als nodig. De behandeling is volgens de laatste inzichten en wordt uitgevoerd door hoog opgeleide professionals.

Zorgpaden
Uw behandeling bij Pro Persona bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld gesprekken, oefeningen en therapieën. Deze onderdelen zijn niet toevallig bij elkaar gezet: ze vormen samen een vast traject, een zorgpad. Het gaat om een vaste route die door meer cliënten met soortgelijke problemen gevolgd wordt. De keuze voor een zorgpad is afhankelijk van de aard en de ernst van uw stoornis. We behandelen niet meer dan op dat moment nodig is. Op de polikliniek Mentalis, dat een samenwerking is met UMC St. Radboud, worden in korte tijd angstklachten, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten onderzocht en behandeld.
Voor andere aandoeningen of wanneer u de polikliniek niet kunt bezoeken wordt ambulante behandeling aangeboden. Dat betekent dat u op gezette tijden afspraken heeft met uw behandelaar. Het ambulante team biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding bij 65-plussers, zowel thuis als op locatie.

Blijkt de ambulante behandeling niet intensief genoeg te zijn, dan is de groepsbehandeling een optie. Ook zijn er situaties denkbaar waarin een klinische opname noodzakelijk is. De kliniek kent opnameafdelingen en afdelingen voor vervolgbehandeling gericht op terugkeer naar de maatschappij. Een aantal cliënten wordt een langdurend verblijf geboden. Cliënten kunnen hier 24 uur per dag worden verpleegd, maar ook alleen overdag of 's nachts, afhankelijk van de problematiek.

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van uw klachten. In principe krijgt u eerst een ambulante behandeling aangeboden en meestal is dit genoeg. Wanneer een langere en/ of intensievere behandeling nodig is dan bieden we deze aan.

 

Het behandelteam
Het behandelteam bestaat uit psychiaters Gz-psychologen en psychotherapeuten, klinisch geriaters, verpleeghuisarts, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met artsen in opleiding, ergotherapeuten, logopedisten, activiteitenbegeleiders en vaktherapeuten, zoals creatief- en psychomotorisch therapeuten.

Waar vindt behandeling plaats
De behandeling vindt in principe plaats bij Pro Persona aan de Nijmeegsebaan in Nijmegen:

Als het (medisch) noodzakelijk is, doen wij huisbezoeken.

 


Crisis en terugval
Sommige mensen lopen het risico om in crisis te raken. Met deze cliënten maken we een signaleringsplan. Een signaleringsplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de voortekenen van een crisis. Het tweede deel beschrijft welke acties ondernomen moeten worden als die voortekenen zichtbaar zijn. Zo wordt voorkomen dat mensen in crisis raken of na hun behandeling weer terugvallen.

 

Contact

Mentalis / Ouderen Ambulant / Aanmeldpunt
OuderenpsychiatrieTOPGGz

Topklinische geestelijke gezondheidszorg


Indigo (Basis GGZ)

Mentale ondersteuning, direct en dichtbij


Vacatures

Actuele vacatures bij Pro Persona


zie alle links >>
Agenda
Pro Persona in de wereld
sluiten