Informatie voor familie

 

Wanneer iemand te maken krijgt met psychische problemen of psychiatrische stoornissen, heeft dit ook grote gevolgen voor familie, partners en andere naasten. In de praktijk blijkt steeds weer dat de steun en opvang die zij bieden, belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling.

 

Omdat het samenleven met en het zorgen voor een ziek familielid zwaar kan zijn, is het minstens zo belangrijk dat ook de naasten goed voor zichzelf blijven zorgen. Pro Persona biedt bijeenkomsten waarin de deelnemers informatie krijgen over de aard, oorzaken en behandelmogelijkheden. Door meer kennis, het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de vaardigheden in het omgaan met de zieke naaste, neemt de kans dat zij overbelast raken af. 

 

Familieraden

Voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten heeft Pro Persona Familieraden in Nijmegen en Wolfheze.

 

Familievertrouwenspersoon

 

Cursusaanbod voor familie

 


Lees meer

Familieraad - En, hoe gaat het met u?

Datum laatste aanpassing: 24-05-2017