Presentatie boek ‘Verward in Nederland’: veel media-aandacht

Donderdag 02 Februari 2017


Bauke Koekoek in de media

Veel landelijke en regionale media hebben de afgelopen dagen belangstelling getoond voor het nieuw verschenen boek Verward in Nederland van Bauke Koekoek, lector Psychiatrische Zorg bij de HAN en  verpleegkundige/hoofdopleider bij Pro Persona. 'Verward in Nederland' schetst een perspectief voor betere geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Koekoek gaat ondermeer in op de benaming 'verwarde personen'.

Het boek onderschrijft de visie van Pro Persona op dit onderwerp. De problematiek van verwarde personen is zelden alleen psychiatrisch. Soms is het zelfs helemaal niet psychiatrisch. Het gaat ook vaak over toegang tot arbeidsmarkt, woningmarkt en verslavingsproblematiek. Een goede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met alle lokaal betrokken partners is dus van groot belang om de problematiek goed te kunnen bestrijden.

Illustratie: Volkskrant

 Naar het nieuwsoverzicht