Korte intensieve behandeling bij Angststoornissen

Maandag 13 Februari 2017

foto Korte intensieve behandeling bij (angst)stoornis

 

Niet iedereen met psychische problemen is geholpen met een reguliere behandeling in de vorm van wekelijkse individuele sessies of groepstherapie. Sommige patiënten hebben mogelijk meer baat bij een kort intensief behandeltraject door een team van hulpverleners. Bij Overwaal, centrum voor angststoornissen van Pro Persona, behandelen en/of onderzoeken Dr. Gert-Jan Hendriks, Dr. Mirjam Kampman en Prof. dr. Agnes van Minnen, patiënten die een dergelijk versneld traject volgen.
 

Korte intensieve behandeling bij (angst)stoornissen

Wanneer een patiënt is geïndiceerd voor een korte intensieve behandeling, worden via Overwaal vier tot acht achtereenvolgende intensieve dagen van individuele therapie ingezet. In die periode wordt de patiënt door verschillende hulpverleners behandeld. De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, met de nadruk op exposurebehandeling, wat inhoudt dat mensen worden blootgesteld aan situaties waarin ze angstig zijn. De behandelinhoud is hetzelfde als bij reguliere zorg, maar wordt nu heel geconcentreerd toegepast. Nadat de patiënt dit intensieve deel heeft voltooid, volgen ongeveer vier weken waarin de patiënt terugkomt voor sessies van zo’n 90 minuten om te kijken hoe het gaat. Eventueel wordt hierbij nog een extra exposure- of boostersessie gehouden. Kampman: “Na de intensieve periode wordt er doorbehandeld om te kijken of de patiënt ook in z’n eigen omgeving verbeteringen laat zien die standhouden. Daarna kijken we wat verder nodig is.” Veel patiënten sluiten hierna het traject af. Een enkeling krijgt een vervolgtraject.

 

Korte intensieve behandeling versus reguliere zorg

Naast de gecomprimeerde mogelijkheid voor behandelen, is het vrij uniek dat bij Overwaal de mogelijkheid bestaat om, indien nodig, te behandelen op locatie. Bijvoorbeeld bij een patiënt thuis, op straat of ergens waar iets traumatisch is gebeurd. Dankzij het vaste aantal uren van het behandeltraject, is hier ruimte voor. In overige gevallen vindt de korte intensieve behandeling op een locatie van Pro Persona plaats. Iemand kan eventueel in een hotel overnachten, soms vergezeld door een vriend of familielid.

 

Ook uniek aan het programma is dat er met een team van behandelaars wordt gewerkt. Therapeuten wisselen elkaar hierbij af. Ze zetten zo voortdurend nieuwe energie, een andere benadering of een nieuwe insteek in. Van Minnen: “De patiënt wordt zodoende zo goed mogelijk behandeld. Daarnaast kunnen therapeuten onderling overleggen en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor patiënten.”

 

Resistentie voor reguliere behandeling

De patiënten die voor het korte intensieve behandeltraject in aanmerking komen, hebben een posttraumatische stressstoornis, dwangstoornis, paniekstoornis of, een enkele keer, sociale angststoornis. In eerste instantie krijgen zij meestal eens per week een sessie gedurende een aantal maanden om de stoornis te behandelen. Wanneer ze onvoldoende reageren op deze reguliere behandeling, komen ze voor de korte intensieve behandeling in aanmerking. Hendriks: “Angstpatiënten vermijden dingen om minder angst te ervaren. Wij stellen ze in dit intensieve traject juist bloot aan deze angsten en zitten daar bovenop. Hierdoor kunnen we vermijding gelijk interveniëren.” Met de reguliere vorm van behandelen is deze manier van werken moeilijk of niet mogelijk.

 

Patiënten met complexe stoornissen

Sommige patiënten hebben dusdanig complexe stoornissen dat behandelaars elders hun handen er vanaf trekken. Bij Overwaal komen deze patiënten gelijk in aanmerking voor de korte intensieve behandeling. Van Minnen: “Complexiteit zit vaak in het aantal stoornissen die een patiënt heeft. Wanneer je dan het ene behandelt, komt het andere juist weer op. Hierdoor weet een behandelaar vaak niet waar te beginnen.” Met de intensieve behandeling kunnen meerdere stoornissen tegelijk worden behandeld.

 

Stresserende factoren buitensluiten

Stresserende factoren kunnen ook invloed hebben op de effectiviteit van een reguliere behandeling. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld zorgen maakt om een zieke partner of schulden, komt die niet goed toe aan de wekelijkse behandeling of huiswerkopdrachten. Door sessies te comprimeren, kan iemand de stressoren even buitensluiten en zich volledig focussen op de behandeling.

 

Betrekken familie bij behandeling

Afhankelijk van wat de patiënt nodig heeft, worden familie, vrienden en partners in het korte behandelprogramma betrokken. Ze leren wat ze wel of juist niet moeten doen in de omgang met de patiënt. Familie ondersteunt vaak met de beste bedoelingen, maar doet ook dingen die herstel in de weg kunnen staan. Door naasten te betrekken voorkom je dit. Bovendien blijft het effect van de behandeling vaak beter in stand dan wanneer de patiënt alles zelf moet doen na behandeling.

 

Mogelijkheden Pro Persona en resultaten

Pro Persona biedt haar patiënten mogelijkheden voor poliklinische, klinische of deeltijdbehandeling. Hendriks: “Daarnaast zijn we dus een jaar of acht geleden al gaan nadenken over alternatieven voor de klinische behandeling. Sindsdien is het korte intensieve programma uitgedacht, getest en doorontwikkeld.” Het is een soort antwoord op de reguliere specialistische zorg geworden. Inmiddels zijn ongeveer 200 mensen op deze manier succesvol behandeld en wordt het programma ook voor adolescenten ingezet. Kampman: “We maken niet iedereen beter natuurlijk, maar dat doet niemand. Tot nu toe hebben we erg mooie resultaten behaald.”

 

bron: mijngezondheidsgids


Naar het nieuwsoverzicht