Pro Persona ondertekent convenant brandveiligheid

Donderdag 20 April 2017

 Werken aan bewustwording en zelfredzaamheid, en zo de brandveiligheid verbeteren en het aantal loze meldingen terugdringen. Met dat doel ondertekende Ron Akkerman, voorzitter van de Raad van Bestuur, op 19 april het convenant 'Geen Nood Bij Brand'. Hij deed dat samen met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid.Pro Persona heeft te maken met veel locaties en uiteenlopende, veelal kwetsbare patiëntgroepen. De huidige wetgeving kent minimale eisen als het gaat om een brandveilig gebruik van gebouwen. Pro Persona wil daarom meer doen dan wettelijk is voorgeschreven. De specifieke risico’s per gebouw bepalen immers wat nodig is om de brandveiligheid te verbeteren. En daar is winst te behalen.

Eigen regie op brandveiligheid
Met het convenant verandert ook de verdeling van verantwoordelijkheden: Pro Persona krijgt de regie, en veiligheidsregio’s krijgen een meer ondersteunende en adviserende rol.  Prettige bijkomstigheid is dat Pro Persona met de beide betrokken veiligheidsregio’s afspraken heeft gemaakt over een eenduidige werkwijze.Ron Akkerman ondertekent de overeenkomst samen met:
Robert Polman, Afdelingshoofd Risicobeheersing Brandweer Gelderland-Midden
Ignas Kamps, Clustercommandant, brandweermanager, Veiligheidsregio Gelderland-ZuidVeiligheidsexpedities en audits
Startpunt van de vernieuwde werkwijze onder de noemer ‘Geen Nood Bij Brand’ zijn de zogeheten veiligheidsexpedities. Hierbij maken medewerkers samen met de brandweer een rondgang door hun eigen gebouw. Dit leidt tot verhoogde bewustwording en concrete verbetermaatregelen.
 

Daarna vindt jaarlijks op elke zorgafdeling een audit brandveiligheid plaats door de afdeling huisvesting samen met betrokken medewerkers. Daarnaast blijft Pro Persona ook in opleiding en oefeningen investeren volgens de huidige werkwijze.Naar het nieuwsoverzicht