Convenant Crisisinterventie Jeugd ondertekend

Vrijdag 21 April 2017

Op donderdag 20 april is het convenant Crisisinterventie Jeugd ondertekend door de zeven Gelderse jeugdhulpregio’s (G7), de afdeling Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland (SEZ/JbGld), Pro Persona, GGNet en GGZ Centraal. Joke Groeneweg, directeur regio Veluwe Vallei, ondertekende namens Pro Persona.

 

Voorheen waren er belangrijke verschillen in werkwijze. Er waren nauwelijks afspraken tussen SEZ/JbGld en de crisisdiensten die het mogelijk maken om elkaars expertise in te schakelen bij een interventie, terwijl dit wel noodzakelijk is om de jeugdigen goed te kunnen helpen. Als het gaat om de crisishulp ná de interventie, waren er wel samenwerkingsafspraken tussen SEZ/JbGld en de aanbieders van de sector Jeugd en Opvoedhulp, maar niet met de sector Licht Verstandelijk Beperkten (LVB).

 

Pro Persona, GGNet en GGZ Centraal hebben samen met SEZ/JbGld hun commitment gegeven om te werken aan een afgestemde werkwijze, met als beoogd resultaat dat de jeugdige zo snel mogelijk de meest passende crisishulp krijgt bij een crisissituatie en er geen last van heeft dat de crisishulp in Gelderland apart is georganiseerd. Met het mandaat dat uit dit commitment volgt, heeft de bovenregionale werkgroep Intersectorale Crisishulp Jeugd uitwerking gegeven aan deze opdracht. Het resultaat is het convenant met samenwerkingsafspraken over crisisinterventie voor jeugd.

 

Als het gaat om het inzetten van crisisjeugdhulp ná de interventie, de zogenaamde Ambulante Spoedhulp, zijn de bestaande samenwerkingsafspraken tussen SEZ/JbGld met de aanbieders van Jeugd- en Opvoedhulp (Pactum, Entrea en Lindenhout) uitgebreid met LVB-aanbieders (Pluryn en ’s Heeren Loo). Het resultaat is een meer intersectorale inzet van de crisisjeugdhulp en de mogelijkheid om LVB-jongeren in een crisissituatie meer ambulant, in hun eigen omgeving en netwerk, te begeleiden in plaats van opname in een instelling. Deze afspraken zijn inmiddels geïmplementeerd.


Naar het nieuwsoverzicht