Pro Persona geslaagd voor de transitietoets HKZ!

Woensdag 13 September 2017

De afgelopen maanden heeft Pro Persona zich voorbereid op de transitietoets HKZ. Op 30 augustus 2017 heeft de toetsing plaatsgevonden en Pro Persona heeft deze glansrijk doorstaan.

Pro Persona heeft al jaren het HKZ certificaat voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Een keer per jaar vindt een externe audit plaats om te zien of wij nog steeds voldoen aan de normen die hiervoor geformuleerd zijn.


In 2015 is een aantal normen gewijzigd voor het HKZ certificaat op initiatief van de auditerende instanties. De overgang naar de nieuwe normen gaat niet vanzelf. Hiervoor vindt een zgn. transitietoets plaats. Aan de hand van documentatie, zoals beleidstukken, procesbeschrijvingen en verslaglegging, moeten we aantonen dat wij ook voldoen aan de gewijzigde normen. In aanloop naar de toets hebben de RvB en directeuren documenten aangeleverd die laten zien dat wij voldoen aan de nieuwe HKZ eisen. Al deze documenten, beleidsstukken van DMS en printscreens van onze systemen zijn onderbouwd samengebracht in een rapport. Dit rapport is door de auditor beoordeeld als zeer goed.


In november vindt de jaarlijkse externe audit weer plaats, maar nu met het accent op de gewijzigde normen. En als we ook die audit goed doorkomen blijft het HKZ certificaat geldig.


Naar het nieuwsoverzicht