Subsidie voor onderzoek naar De kracht van depressie (Spijker en Vrijsen)

Donderdag 19 Oktober 2017

Pro Persona Research is trots op de subsidietoekenning voor het onderzoek De kracht van depressie, dat prof. dr. Jan Spijker en dr. Janna Vrijsen de komende 30 maanden gaan uitvoeren in samenwerking de patiëntenorganisatie de Depressie Vereniging en Radboudumc.

 

Het onderzoek

Voor mensen die kampen met chronische depressies zijn persoonlijk en maatschappelijk herstel belangrijke opgaven. Ervaringskennis kan bijdragen aan het ontwikkelen van effectieve zelfmanagementstrategieën om deze doelen te bereiken. Het onderzoek ‘De kracht van depressie. lnzet van ervaringskennis en deskundigheid en zelfmanagement bij chronische depressies’ betreft een toegepaste studie in fasen, die zal leiden tot de ontwikkeling en implementatie van een (eHealth-)module Ervaringsdeskundigheid.

 

Fase 1 : beschikbare kennis aanvullen

In deze fase werken wordt reeds beschikbare kennis over zelfmanagement bij chronische depressie aangevuld met kwalitatief onderzoek onder leden van de Depressie Vereniging. Onderzocht wordt hoe ervaringskennis ontstaat, welke kennis dit oplevert en hoe de weg tot ervaringsdeskundigheid eruitziet.

 

Fase 2: ontwikkeling van module en app

Vervolgens wordt een module ontwikkeld op basis van ervaringskennis, evenals zelfmanagementstrategieën, die kunnen worden ingezet in een zorgsetting, waarin begeleiding plaatsvindt door een ervaringsdeskundige. Ook wordt er een app ontwikkeld, met ervaringskennis en zelfmanagementstrategieën, die gebruikers kunnen personaliseren.

 

Fase 3: onderzoek naar nut van module en app

Tot slot wordt het nut van de module en de app onderzocht. Dit zal plaatsvinden onder:

  • patiënten met chronische depressie, die behandeling volgen;
  • bezoekers van de website van de Depressie Vereniging;
  • bezoekers van de website Mindblue;
  • deelnemers van de lotgenotengroepen van de Depressie Vereniging.

De module, de app en de resultaten van dit project zullen verspreid worden via de kanalen van de Depressie Vereniging en NedKAD (het kenniscentrum voor angst en depressie) en het Expertisecentrum handicap + studie.

 

Herkomst van de subsidie

De subsidie is afkomstig uit de subsidieronde Maatschappelijk en persoonlijk herstel bij psychische problemen van het Onderzoeksprogramma GGz van ZonMw.

 


Naar het nieuwsoverzicht