TOPGGz keurmerk gecontinueerd voor Centrum Angststoornissen Overwaal

Dinsdag 06 Maart 2018

De visitatiecommissie heeft, namens het bestuur van de Stichting Topklinische GGz, op 6 maart 2018 besloten het TOPGGz keurmerk, na het met succes ingezette herstelbeleid, te continueren voor:

 

 

De verslaglegging van het herstelbeleid kunt u in het visitatieweb teruglezen.
 
De afdeling voldoet met het uitgevoerde herstelbeleid voor C7 (Hoogleraar) aan de criteria en behoudt het keurmerk.
 
De afdeling zal volgens planning in de periode van mei tot juli 2020 worden gehervisiteerd.


Naar het nieuwsoverzicht