Een 8.4 voor MAT-training

Maandag 16 April 2018
 
De Training Interactievaardigheden ('De MAT') krijgt van de deelnemers een 8.4. Dit is een resultaat uit onderzoek van Hogeschool Inholland naar de effectiviteit van de training. Met trots gaat Pro Persona door met het aanbieden van deze training.  
 
Binnen Pro Persona wordt sinds enkele jaren de Training Interactievaardigheden ('De MAT') aangeboden aan familieleden van patiënten, met name binnen het zorgprogramma Psychose & EPA (ernstige psychische aandoening). Tijdens tien wekelijkse bijeenkomsten gaat de familie samen met andere verwanten aan de slag met dagelijkse situaties die als lastig worden ervaren. De MAT-training maakt eenvoudig duidelijk wat zelf gedaan kan worden in de communicatie naar de ander en hoe grenzen aangegeven kunnen worden.
 
 

Resultaten van De MAT

 
De waardering voor de training was hoog (8.4) en voor de trainers nog hoger (8.6). Van 100 deelnemers is vastgesteld hoe het was met hun draaglast ('burden') en zelfhantering ('self-efficacy') voorafgaand aan de training en na afloop. De draaglast daalde sterk significant van 69.3 naar 6.7, op een schaal van 31 tot 155. De zelfhantering steeg sterk significant van 53.9 naar 63.4, op een schaal van 23 tot 92.
 
Er werd geen verband gevonden tussen de stijgende zelfhantering en de dalende draaglast. Dit wordt mogelijk verklaard doordat de deelnemers minder draaglast ervoeren door de steun die ze elkaar boden. Ook kan het zijn dat het langer duurt voordat meer zelfhantering leidt tot minder draaglast.
 
 
Het volledige artikel lees je hier
Lees hier de ervaring van een deelnemer.

Naar het nieuwsoverzicht