Pro Persona en 's Heeren Loo wisselen expertise uit

Donderdag 03 Mei 2018
Bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) zien we steeds vaker dat psychiatrische problemen meer op de voorgrond staan. Die combinatie zorgt soms voor complexe problematiek. Pro Persona in Arnhem en ’s Heeren Loo regio Apeldoorn bundelen krachten om de behandeling en ondersteuning van deze groep cliënten beter te organiseren.   

 

In Nederland is de geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg gescheiden georganiseerd én gefinancierd. In de praktijk heeft dat belangrijke gevolgen voor deze groeiende groep cliënten. Behandeling en ambulante of langdurige zorg sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Meer uitwisseling van kennis en kunde tussen beide sectoren kan zorgen voor een betere ondersteuning van deze doelgroep. Dat is wat Pro Persona en ’s Heeren Loo beogen met hun samenwerking.

 

 

Aan de slag in elkaars keuken

 

De organisaties zijn gestart met een uitwisselingsproject. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Pro Persona werkt nu twee dagen in de week op Peppel, een woning van ’s Heeren Loo voor LVB-jongeren. In deze 24-uurs voorziening doet zij intensief kennis op van LVB. Daarnaast kan de ambulante en poliklinische dienst van ’s Heeren Loo haar consulteren op het gebied van psychiatrie. Vice versa werkt een medewerker van ’s Heeren Loo tijdelijk bij Pro Persona in een FACT-team. Een multidisciplinair team dat werkt in de omgeving van de cliënt thuis. Zij deelt daar haar kennis over LVB en leert zelf veel over psychiatrische problematiek. Door deze praktische uitwisseling is kennis en kunde voor medewerkers dichtbij en toegankelijk. Casussen zijn direct bespreekbaar en deskundigheid van medewerkers groeit.

 

 

‘Kennis vergroten is essentieel’

 

Jan te Loeke, regiodirecteur ’s Heeren Loo Apeldoorn: 'Met dit soort uitwisselingen willen we een kwaliteitsslag maken. Iedereen heeft zijn specialisme. Onze specialisatie in LVB moet veel meer naar buiten en wij moeten meer kennis van psychiatrische aandoeningen naar binnen halen. Zodat we bijvoorbeeld sneller en passend kunnen optreden bij trauma of psychose.' Ook Piet van der Zandt, directeur Pro Persona, ziet de meerwaarde: 'Kennis vergroten onder medewerkers is essentieel. Kennis zorgt voor tijdig signaleren, waardoor crisissituaties voorkomen kunnen worden.' Beide directeuren zien dit eerste uitwisselingsproject als een mooie start voor meer uitwisseling van medewerkers in de toekomst.

 


Naar het nieuwsoverzicht