Wereld Suïcide Preventie Dag

Maandag 10 September 2018

Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Wereldwijd wordt dan stilgestaan bij dit belangrijke thema, zo ook in Nederland. Samenwerking is de sleutel om achter de voordeur te komen. 

 

In 2017 overleden 1.917 mensen door zelfdoding, 23 meer dan in 2016. Ook het aantal zelfdodingen onder jongeren (10 tot en met 20 jaar) neemt in Nederland toe. In 2017 maakten 81 jongeren een einde aan hun leven, dat zijn er 33 meer dan in 2016. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor de preventie van suïcide. 113 voerde in 2017 meer dan 50.000 crisisgesprekken via chat en telefoon (0900-0113). Ongeveer de helft van die gesprekken werd gevoerd met jonge mensen onder de 30. 

 

 

Achter de voordeur 

 

Waarom mensen een einde aan hun leven maken, is moeilijk te zeggen. Er zijn risicofactoren die mogelijk een rol spelen, zoals: psychische problemen, verslaving, sociale omstandigheden, persoonlijkheidskenmerken, traumatische gebeurtenissen of eerdere ervaring met een suicidepoging.

 

Samenwerking tussen signalerende partijen is van cruciaal belang om op tijd de juiste hulp te bieden. Dit zijn partijen als wijkteams, huisartsen, docenten, maatschappelijk werkers, deurwaarders, schulphulpverleners, politie en GGDmedewerkers. Deze 'gatekeepers' zitten dagelijks in de wijken en vangen signalen op. Door kennis en kunde over suïcide onderling te delen en actief samen te werken, komt de juiste hulpverlener op tijd achter de voordeur. 

 

 

Suïcidepreventie

 

Preventie van suïcide is complex en vergt een sluitende aanpak. Een aanpak die zich richt op het signaleren en helpen van inwoners bij wie specifieke risicofactoren spelen. Om deze sluitende aanpak te realiseren is lokale samenwerking in het sociale (zorg)domein nodig. Om publieke bewustwording te creëren rond het onderwerp is samenwerking met lokale media onmisbaar. Tot slot is goede registratie van belang. Dit helpt om risicogroepen beter in beeld te krijgen, waardoor passende preventiemaatregelen bedacht kunnen worden. 


Naar het nieuwsoverzicht