Veelbelovende resultaten MBCT-studie

Maandag 17 September 2018
Een recente studie naar Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) leverde onlangs veelbelovende en interessante resultaten op. Patiënten die de therapie kregen, scoorden significant hoger dan de patiënten die de gebruikelijke behandeling volgden. In het onderzoek werden kwaliteit van leven, rumineren (piekeren), mindfulness vaardigheden en zelfcompassie gemeten. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder 106 patiënten die bij Pro Persona Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel of het Radboudumc in behandeling waren. Mira Cladder-Micus, Janna Vrijsen en Jan Spijker zijn de betrokken onderzoekers vanuit Pro Persona. 
 
 

Mindfulness therapie

 
Bij sommige patiënten blijven depressieve klachten bestaan ondanks dat de patiënt eerder behandeld werd met de gebruikelijke behandelingen (CGT of IPT en antidepressiva). Zij hebben een therapie-resistente depressie. Voor deze mensen kan Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) een alternatief zijn. Deze therapie draait om mindfulness, wat gericht is op het open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment. In deze studie is onderzocht of MBCT een effectieve behandeling kan zijn voor patiënten met chronische, therapie-resistente depressie. 
 
 

Resultaten 

 
Patiënten in de MBCT groep werden vergeleken met de controlegroep (die de gebruikelijke behandeling volgde). Er bleek een significant effect zien op kwaliteit van leven, rumineren (piekeren), mindfulness vaardigheden en zelfcompassie, waarbij de patiënten in de MBCT groep het hoogst scoorden.  

Wat de depressieve klachten betreft ligt het wat genuanceerder. Sommige deelnemers hadden moeite de MBCT af te maken of zijn uiteindelijk helemaal niet begonnen met de MBCT. Als we deze deelnemers meenemen in de analyse zien we geen effecten op depressieve klachten. Als we alleen de deelnemers bekijken die de MBCT afgemaakt hebben zien we wel een effect op depressieve klachten. Daarnaast zagen we dat de depressieve klachten met name afnamen bij patiënten die tijdens de baseline meting hoog scoorden op rumineren (piekeren). 

 

Naar het nieuwsoverzicht