Pro Persona ondertekent de Green Deal: Duurzame zorg voor een gezonde toekomst

Woensdag 10 Oktober 2018

De eerste Green Deal uit 2015 ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ – waar Pro Persona sinds april onderdeel van vormt - heeft een brede beweging in gang gezet. Steeds meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn daardoor gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verder verduurzamen van de zorgsector.
 
Op 10 oktober 2018 is de nieuwe Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ gesloten. Deze Green Deal omvat verdergaande afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

 

 

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst

 
Pro Persona sluit zich ook aan bij deze Green Deal en belooft daarbij de volgende inzet:

  • Uitvoering geven aan duurzaamheid door haar inzet op de thema’s CO2 reductie, circulair werken, verminderen medicijnresten uit water en gezondheidsbevorderende leefomgeving. 
  • Dit naar buiten zichtbaar maken (bijvoorbeeld door het keurmerk Milieuthermometer Zorg.)
  • Het delen van de kennis en hierover te communiceren met andere instellingen zodat via samenwerking de gehele zorg duurzaam gaat werken.
  • Binnen Pro Persona wordt al hard gewerkt aan deze doelen. In november vindt de audit plaats voor het Certificaat Milieuthermometer Zorg en zal ook het duurzaamheidsbeleid opgeleverd worden. Daarover binnenkort meer.

Naar het nieuwsoverzicht