Start FACT-team kind en jeugd in regio Arnhem

Dinsdag 23 Oktober 2018

De afdeling jeugd is in regio Arnhem gestart met een nieuw FACT-team voor kinderen en jongeren. Dit FACT-team is een samenwerkingsverband tussen Pro Persona, Karakter en RIBW AVV. 

 

Na een goede voorbereiding gaan zij starten met het psychiatrisch behandelen en specialistisch begeleiden van jeugdigen en hun systeem, in de eigen leefomgeving en zo intensief als nodig is.

 

Voor wie is het FACT-team?

Het FACT- team is er voor kinderen en jongeren:
  • tot 18 jaar met complexe psychiatrische problemen of vermoedens daarvan;
  • die onvoldoende aansluiting hebben bij reguliere hulpverlening;
  • met een IQ hoger dan 70;
  • wonen in het verzorgingsgebied: Arnhem en regiogemeenten
  • met een verstoorde draagkracht/draaglast in verhouding tot het gezin;
  • in gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden; 
  • met een miragtieachtergrond; 
  • met chronische problematiek of crisisgevoelige problematiek.

 

Wat doet een FACT-team?

Voor mensen met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek worden ambulante teams ingezet. In de (F)ACT-teams werken sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, psychiaters/psychiaters in opleiding, psychologen, maatschappelijk werkenden, ervaringswerkers, trajectbegeleiders en verslavingsdeskundigen nauw met elkaar samen. De FACT-methode staat voor: Flexible (flexibel), Assertive (pro-actief), Community (wijk of buurt) en Treatment (behandeling). 

Lees hier meer over de FACT-teams.


Naar het nieuwsoverzicht