Korter behandelen, zelfde resultaat

Maandag 26 November 2018

Klinisch psycholoog Pauline Janse onderzoekt voor haar promotie de vraag of het gebruik van een ‘cliënt feedback systeem’ (een vorm van Routine Outcome Monitoring) de efficiëntie van behandelingen verbetert.

 

Voor het onderzoek naar het feedback systeem wordt gebruik gemaakt van twee korte vragenlijsten: de Outcome Rating Scale (ORS), die algeheel welbevinden meet, en de Session Rating Scale (SRS), die de kwaliteit van de therapeutische relatie meet. Tijdens elke sessie wordt de mate van vooruitgang tijdens de behandeling gemeten en wordt feedback gevraagd over de ervaren kwaliteit van de therapeutische relatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewust of therapie aansluit

 

Pauline: ‘De insteek van dit feedback systeem is dat het cliënten en therapeuten bewuster maakt of de therapie aansluit bij de cliënt, stagnatie in vooruitgang voorkomt en de betrokkenheid van de cliënt bij de behandeling vergroot. De ORS en SRS bestaan uit elk vier items. De totale scores kunnen tijdens de behandeling in een grafiek worden bijgehouden. Doordat het zeer korte vragenlijsten zijn, is het vrij gemakkelijk om deze lijsten elke sessie af te nemen.’

 

 

Twee sessies minder

 

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar het effect van het gebruik van dit systeem bij cognitief gedragstherapeutische behandelingen, legt Pauline uit: een niet-willekeurig samengestelde groep waar meer dan 1000 cliënten aan deelnamen en een willekeurig samengestelde groep waar 338 cliënten aan deelnamen. Pauline: ‘Eerst onderzochten wij de betrouwbaarheid en validiteit van de ORS en SRS, die voldoende bleken. Uit beide onderzoeken bleek toen dat hetzelfde behandelresultaat behaald werd in gemiddeld twee sessies minder, en dus de efficiëntie van behandeling verbeterd kan worden. Ook de mate waarin het feedback systeem gebruikt werd, was een factor die het effect leek te beïnvloeden (intensiever gebruik verhoogt de efficiëntie).’


Naar het nieuwsoverzicht