Duurzaamheid Pro Persona krijgt vorm

Maandag 17 december 2018

In het streven een duurzame organisatie te worden is een eerste mijlpaal bereikt: Pro Persona heeft haar Duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Hierin staat het ambitieniveau van de organisatie, compleet met doelen voor de komende jaren, zoals een bijdrage leveren aan een circulaire economie en aansluiten bij de omslag van kolen/gas naar hernieuwbare energiebronnen.

 

 

Actieplan 

 

Deze doelen zijn uitgewerkt tot een actieplan.

De acties zijn gekozen op basis van nut en noodzaak, quick wins en verantwoord behalen van langetermijndoelen. Uitgangspunt bij alle acties is dat de zorg zo min mogelijk belast wordt bij het verduurzamen van de organisatie, zodat zij zich kunnen richten op de cliëntenzorg. Daarom wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van techniek en doelmatige voorzieningen om besparingen te behalen.  

 

 

Energie besparen en afval scheiden

 

Energiebesparing kan bijvoorbeeld voor een groot deel met techniek en bouwkundige voorzieningen behaald worden. Concreet: in het eerste kwartaal van 2019 wordt gestart met het leggen van zonnepanelen op panden, op diverse locaties binnen Pro Persona. Afvalscheiding zal daarentegen wel een menselijke handeling vergen, maar door goede scheidingssystemen op de afdelingen te plaatsen, zal dit nauwelijks meer inspanning opleveren dan de huidige situatie.


Naar het nieuwsoverzicht

Actuele situatie behandelingen en bezoekregeling

Op dit moment zijn de groepsbehandeling en ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten weer gestart. De inrichting van onze gebouwen is aangepast, en we letten extra op hygiëne. Onze oproep is en blijft: als je psychische klachten hebt, meld je dan bij de huisarts. Juist in deze coronatijd is het belangrijk niet met klachten te blijven rondlopen. Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling.

Bezoek weer toegestaan voor klinieken

We hebben de verlof -en bezoekregeling voor onze klinieken versoepeld: bezoek is weer toegestaan. Dat wil zeggen: maximaal 1 bezoeker per persoon voor maximaal 1 uur. We controleren daarbij zorgvuldig of bezoekers geen klachten hebben. Lees meer over de regeling op www.propersonacoronavirus.nl onder FAQ.

Ben je cliënt? Stel dan ook je vragen aan je behandelaar.

Sluiten