Groenbeheer Pro Persona in NL Bloeit

Dinsdag 18 december 2018

De Nijmeegse stichting NL Boeit gaf in november het boek ‘Planten van hier’ uit, waarin onder andere het groenbeheer van Pro Persona wordt uitgelegd. Het rijk geïllustreerde boek laat de verbinding tussen mens en planten zien en diverse toepassingsmogelijkheden van inheemse flora, als basis voor een duurzame leefomgeving.

 

Adviseur Groenbeheer Henk Eikholt schreef een hoofdstuk voor het boek en legt de duurzame groenvisie van Pro Persona uit. In de praktijk: minder maaien, geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen. Door planmatig minder te maaien en schapen en pony’s te laten grazen treedt verschraling op, waardoor kruiden meer kans krijgen te groeien en ook insecten, vlinders en vogels de ruimte krijgen. De nieuwe vorm van beheer levert zichtbaar meer biologische rijkdom op en een gezonde leefomgeving, aldus Henk Eikholt.

 

Het boek is te bestellen op 'Planten van hier'

 


Naar het nieuwsoverzicht