Nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Woensdag 16 Januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 verandert de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen en een afwegingskader wordt bepaald of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

 

 

Afwegingskader

 

Vanaf 1 januari 2019 verandert de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen en een afwegingskader wordt bepaald of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling meld je bij Veilig Thuis. Om professionals te helpen de goede afwegingen te maken, is er per beroepsgroep een afwegingskader ontworpen. Vanaf 1 januari is iedere professional wettelijk verplicht deze te gebruiken.  

 

'Wees je ervan bewust dat ouders die verslaafd, psychotisch of depressief zijn vaak structurele onveiligheid veroorzaken voor kinderen'

 

Veilig Thuis

 

Anja Meenhuys is in Arnhem aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Anja: ‘In het nieuwe intakeformat wordt gevraagd naar kindermishandeling, huiselijk geweld en wordt de kindcheck vermeld, maar het is belangrijk dat met name alle professionals die in de Volwassenzorg werken zich er goed van bewust zijn dat ouders die verslaafd, psychotisch of depressief zijn vaak structurele onveiligheid veroorzaken voor kinderen.

Natuurlijk kun je zelf als professional hulp bieden en een netwerk opzetten, maar meld het bij Veilig Thuis als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid. Zij geven advies en ondersteuning, zij doen een veiligheidsbeoordeling en daarna kan er een overdracht plaatsvinden naar betrokkenen/hulpverleners of er worden stappen gezet om de directe veiligheid te organiseren of er vindt een onderzoek plaats. Twijfel je of wil je anoniem advies, ook dan kun je prima terecht bij Veilig Thuis.’

 

Bekijk hier de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Naar het nieuwsoverzicht