Mindfulness effectief bij chronische depressie

Donderdag 31 Januari 2019

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) is een relatief nieuwe behandeling voor depressie die bestaat uit meditatieoefeningen en elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Het was tot nu toe nog onbekend of MBCT effectief is voor patiënten met chronische, therapieresistente depressie. Mira Cladder-Micus toont met haar onderzoek de effectiviteit aan en promoveert op 8 februari bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

 

 

‘We hebben het idee dat mensen die veel piekeren het meeste baat hebben bij deze behandeling’

 

 

Hogere kwaliteit van leven

 

In een grote gerandomiseerde studie is MBCT vergeleken met de gebruikelijke behandeling. Sommige patiënten hadden moeite de MBCT af te ronden en zijn naar na enkele sessies gestopt. Voor patiënten die wel in staat waren de MBCT af te ronden was de behandeling effectief. Zij ervoeren minder depressieve klachten en een hogere kwaliteit van leven. Verder is gevonden dat MBCT een invloed heeft op specifieke negatieve gedachtenpatronen (cognitieve reactiviteit en rumineren). De resultaten hebben gezorgd voor meer inzichten over de effectiviteit van MBCT en mogelijke werkingsmechanismen.

 

 

Pittige opgave

 

Mira: ‘Het was best moeilijk om voldoende onderzoekskandidaten te vinden, dus ik ben extra blij dat het onderzoek geslaagd is. Meedoen aan een wekelijkse behandeling van 8 weken, die op sommige locaties om 09.00 uur begint en waarvoor je ook nog huiswerkopdrachten kreeg, was voor enkele deelnemers een pittige opgave.’

 

 

Voorspellende waarde

 

‘Met behulp van vervolgonderzoek gaan we nog preciezer achterhalen voor wie deze behandeling effectief is, zodat we daar een voorspellende waarde uit kunnen destilleren. We hebben bijvoorbeeld het idee dat mensen die veel piekeren (rumineren) het meeste baat hebben bij deze behandeling. Of dat echt zo is, zullen we over een tijdje weten. Ook onderzoeken we nog de effecten op de lange termijn. ’

 

 

Positieve effecten

 

Is er nu voldoende bekend om mindfulness een vanzelfsprekende plek te geven in de GGZ- behandelpraktijk? Mira: ‘Voor mensen met terugkerende depressies heeft mindfulness inmiddels een duidelijk plek in de behandelpraktijk. Voor patiënten met chronische therapieresistente depressie is het nog wat onduidelijker. Wel laten zowel onze resultaten als de behandelpraktijk zien (bijvoorbeeld bij het Expertisecentrum Depressie in Nijmegen), dat de effecten positief zijn en de beleving van de kwaliteit van leven echt kan verbeteren.’

 

Mira Cladder-Micus (1988, Duitsland) rondde in 2013 de Research Master Behavioural Science en in 2014 de Master Gezondheidszorgpsychologie af bij de Radboud Universiteit. In 2013 begon zij met haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van Mindfulness-Based Cognitive Therapy voor chronische, therapieresistente depressie onder begeleiding van prof. Jan Spijker, prof. Anne Speckens, prof. Eni Becker en dr. Janna Vrijsen. Zij werkt als onderzoeker en psycholoog bij Pro Persona in Nijmegen.    

 


Naar het nieuwsoverzicht

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten