Pro Persona en huisartsen werken samen aan betere zorg

Maandag 25 Maart 2019

Wanneer iemand plotseling ernstige psychische problemen krijgt en in een crisis beland is snel handelen vereist. En: een goede samenwerking tussen huisarts en de GGZ. Die samenwerking was een van de onderwerpen van het tweede huisartsenpanel dat GGZ-instelling Pro Persona organiseerde op 18 maart.

Mensen met psychische problemen goed opvangen, en helpen de weg omhoog zo snel mogelijk weer te vinden. Dat is het gedeelde belang van huisartsen en Pro Persona in de regio Veluwevallei. Daarom is vorig jaar het huisartsenpanel gestart, als regelmatig terugkerend overleg tussen Pro Persona en huisartsen.

 


Acute zorg

 

Tijdens het overleg hebben medewerkers van Pro Persona de laatste ontwikkelingen toegelicht op het gebied van acute psychiatrische zorg.
Zoals het meld- en adviespunt voor personen met verward gedrag in Arnhem. Politie, ambulance en GGZ zitten hier bij elkaar om een crisissituatie direct goed te kunnen inschatten, en te bepalen wat nodig is. Huisartsen kunnen hier van gebruik maken om advies in te winnen wanneer een patiënt in crisis raakt. Ook de crisisdienst in Ede is beschikbaar als vraagbaak.

 

Het IHT-team van Pro Persona kwam ook ter sprake. Dit team biedt  intensieve crisisbehandeling in de thuissituatie. Het  IHT-team neemt de behandeling tijdelijk over om te proberen de crisis te stabiliseren en een opname in een kliniek te voorkomen.
In Arnhem start later dit jaar een speciale High Intensive Care-afdeling voor cliënten die zeer intensieve begeleiding nodig hebben. Wanneer dat nodig is kunnen cliënten van Pro Persona Veluwe Vallei hier ook gebruik van maken.

 


Uitbehandelde patiënten goed terugverwijzen naar huisarts

 

De manier waarop Pro Persona uitbehandelde patiënten met chronische problemen terugverwijst naar de huisarts kan beter. Wat moet je doen als er iets gebeurt met de patiënt? Hoe zit het met medicatie? Met wie kan de huisarts contact opnemen bij terugval of vragen? Allemaal relevante vragen voor huisartsen. Naast het sturen van een brief kan een begeleidend telefoontje dan van grote meerwaarde zijn.

Het tweede huisartsenpanel was opnieuw een nuttige bijeenkomst. Want goede samenwerking staat of valt met goede communicatie.

 


Naar het nieuwsoverzicht