Uitnodiging voor twee bijeenkomsten over medezeggenschap

Dinsdag 21 Mei 2019

De behandeling van de nieuwe medezeggenschapswet (WMCZ 2018) in de Eerste Kamer is op 14 mei afgerond. Het wachten is op de datum van inwerkingtreding. Pro Persona organiseert na de kick-off van 9 mei twee vervolgbijeenkomsten voor de cliëntenraden over medezeggenschap na invoering van de nieuwe wet.


De eerste bijeenkomst op 27 juni 2019 gaat over mogelijke vormen van medezeggenschap in de zorg. Spreker is Hester van de Bovenkamp. Zij is onderzoeker bij het instituut Beleid & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam en mede-opsteller van het rapport ‘Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars. Een pleidooi voor het koesteren van veelzijdigheid.’ Het onderzoek werd, in inloop naar de nieuwe wet, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.


De tweede bijeenkomt is gepland op 4 juli 2019 en gaat over de nieuwe wet zelf. Spreekster is Liesbeth Honig. Zij is aangesloten bij het LOC, dat cliëntenraden vertegenwoordigt en als zodanig betrokken was bij de totstandkoming van de WMCZ 2018. Ook een aantal cliëntenraden van Pro Persona is bij het LOC aangesloten.


Doelstelling van de bijeenkomsten is te komen tot een goede medezeggenschap van cliënten binnen Pro Persona. Om die reden is parallel aan deze bijeenkomsten, een werkgroep in de maak waarin elke cliëntenraad van Pro Persona een vertegenwoordiger heeft zitten.


De locatie van de bijeenkomsten is De Bogen in Wolfheze.


Graag vernemen we of u van plan bent te komen. 


Naar het nieuwsoverzicht