Bauke Koekkoek nieuwe lector ‘Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving’

Dinsdag 11 Juni 2019

​Hoe kunnen politie en zorg elkaar beter begrijpen en effectiever samenwerken? Dat is een van de belangrijke vragen waar Bauke Koekkoek, verpleegkundig specialist en senior onderzoeker bij Pro Persona, zich al langer mee bezighoudt. Zijn inspanning op dit gebied heeft geleid tot zijn aanstelling als lector ‘Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving’ aan de Politieacademie. De Politieacademie is blij met zijn aanstelling op dit voor de politie en samenleving belangrijke thema, dat niet voor niets op de strategische onderzoeksagenda staat.

 

 

Combinatie lectoraat zorg en politie

 

Koekkoek combineert zijn werkzaamheden aan de Politieacademie met zijn lectoraat ‘Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar vooral zorgprofessionals worden opgeleid. Koekkoek onderzoekt onbegrepen gedrag op verschillende manieren:

  • inhoudelijk: welke problemen komen agenten tegen rond onbegrepen gedrag?
  • wetenschappelijk: hoe is onbegrepen gedrag te verklaren?
  • didactisch: wat helpt om optimaal met onbegrepen gedrag om te gaan?
  • organisatorisch: hoe kunnen politie en zorgprofessionals taken en verantwoordelijkheden delen? 
  • bestuurlijk: hoe kan optimale samenwerking worden gefaciliteerd?

 


Op zoek naar evenwicht

 

Bij complexe problematiek is vaak zorg nodig. Veiligheid en grenzen stellen spelen echter ook regelmatig een rol. Het is niet eenvoudig om daarin de juiste balans te vinden, noch voor professionals in een-op-een situaties, noch in onze samenleving als geheel. Koekoek wil graag bijdragen aan het zoeken naar evenwicht en dit door laten werken in onderwijs en de politiepraktijk.

 


Praktisch

 

Bauke Koekkoek (1973) begon op de universiteit maar wilde iets praktischer, twijfelde tussen politie en zorg en koos voor de opleiding tot verpleegkundige. Sinds 1992 werkt hij in de zorg voor mensen met ernstige psychische problematiek, o.a. op afdelingen voor acute opname en forensische psychiatrie, en de afgelopen jaren in de crisisdienst. Vanaf 2005 combineert hij dit met onderzoek en onderwijs, sinds 2011 in de functie van lector (aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). In zijn boek ‘Verward in Nederland’ (2017) beantwoordde hij 61 lastige vragen over psychische problematiek, zorg en samenleving.

 

Dat de interesse van Koekkoek voor de politie altijd is gebleven, blijkt wel uit zijn antwoord op de vraag hoe hij de Politieacademie en politie gaat leren kennen. Hij antwoordt: ‘Ik zou graag de opleiding tot vrijwillig agent volgen maar weet niet of ik daar aan toe kom met mijn drie banen’.

 

 

Bauke Koekkoek zegt op Linkedin het volgende over de benoeming:


'Zorg en veiligheid: blijft lastig Het zijn slechte tijden voor mensen die op het grensvlak van zorg en veiligheid werken. Maar ook voor de samenleving en afwijkende mensen. Onlangs werden drie moorden gepleegd door iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapte. Deze week liep de spanning tussen Den Dolder en de forensischpsychiatrische kliniek aldaar weer op. De ontsnapte man is ondertussen aangehouden maar de gemoederen zijn niet zomaar gekalmeerd.

 

Het onbegrip vanuit 'veiligheid' (politie en justitie) voor de houding van 'zorg' is groot. Verwijt is een gebrek aan communicatie en informatie. Informatiedeling is vaak ingewikkeld, vanwege het medisch beroepsgeheim, maar zeker niet onmogelijk. Communicatie kan altijd, maar blijkt lastig tussen 'zorg' die zich bezig houdt met individuen ('patiënten') en 'veiligheid' die vooral bezig is met de bevolking ('burgers').

 

De burgemeester van Den Dolder/Zeist kwam deze week stevig op voor 'zijn' burgers en eiste een crisismanager op de Dolderse afdeling. Begrijpelijk. Maar ook patiënten en gedetineerden zijn burgers, en verdienen dus een stem.

 

In mijn nieuwe rol als lector aan de Politieacademie probeer ik de wiebelige brug tussen zorg en veiligheid te verstevigen.'


Naar het nieuwsoverzicht