Benoeming Gert-Jan Hendriks tot bijzonder hoogleraar

Woensdag 19 Juni 2019

Op 3 juni j.l. is Gert-Jan Hendriks benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de faculteit sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit voor de leeropdracht “behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen”.

 

In zijn werk wordt Gert-Jan gedreven door het voortdurend willen verbeteren van de behandelpraktijk en de best mogelijke zorg voor cliënten met psychische problematiek te willen realiseren. Naast behandelen en behoud van het TOPGGZ-keurmerk, zijn onderwijs en wetenschappelijk onderzoek belangrijke instrumenten om dit na te streven. Deze benoeming is dan ook een belangrijke erkenning daarvoor. In deze leeropdracht zal Gert-Jan zich onder andere gaan richten op de volgende pijlers:   

  

  1. Het effect van gedragsactivatie bij ouderen met depressie in de huisartspraktijk

Het behandelonderzoek is tot nu toe vooral gericht geweest op de groep ouderen die voor behandeling naar de gespecialiseerde GGZ is verwezen. Onderzoek in de 1e -lijn is schaars of afwezig, terwijl juist de meeste ouderen met angststoornissen en depressies in de 1e-lijn behandeld worden. Hiertoe zullen samenwerkingen worden aangegaan met de afdeling van eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc (dr. Peter Lucassen), afdeling psychologie VU Amsterdam (prof. dr Marcus Huibers) en regionale zorgroepen van huisartsen. Een eerste initiatief wat op dit moment loopt, is onderzoek naar het effect van gedragsactivatie bij ouderen met depressie in de huisartspraktijk. In dit project werkt Pro Persona (prof. dr. Gert-Jan Hendriks, prof. dr. Jan Spijker) samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (prof. dr. Marcus Huibers) en de Radboudumc eerstelijnsgeneeskunde (dr. Peter Lucassen).

 

 

  1. Onderzoeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen jongere en oudere volwassenen bij angst en depressieklachten

De kennis over de behandeling van vooral angststoornissen is gebaseerd op volwassenen van 18-65 jaar. Verondersteld wordt dat deze effectiviteit afneemt naarmate de leeftijd vordert en dat behandelingen aangepast moeten worden. De kennis ontbreekt echter. Om hier meer zicht op te krijgen, is het doel het Zorgprogramma (ZP) Ouderen, het ZP Angst-, Dwangstoornissen en PTSS en het ZP Depressie meer met elkaar in verbinding te brengen en behandelingen te harmoniseren. Op deze manier kunnen we leeftijdsgroepen met elkaar vergelijken binnen een vergelijkbare behandelomgeving en beter onderzoeken wat de verschilen en overeenkomsten zijn tussen jongere en oudere volwassenen. We werken hiervoor ook samen met prof. dr. Richard Oude Voshaar en dr. Radboud Marijnissen van de afdeling psychiatrie van UMC Groningen. Op dit moment zijn we samen met het ZP Ouderen en collega’s van het UMC Groningen bezig om een ROM-project te implementeren bij de polikliniek van Maria McKenzie (zie bijgevoegd artikel).

 

 

  1. Onderzoeken in welke mate het vermijden van emoties voorafgaand aan de start van behandeling van invloed is op de behandeluitkomst

Disfunctionele cognitieve processen en daarmee samenhangend maladaptief gedrag, zoals vermijding of inactiviteit, spelen een belangrijke rol bij zowel angststoornissen als depressie. Onduidelijk is via welke invalshoek (cognitief of gedragsmatig) het beste behandeld kan worden en of leeftijd daar een belangrijke rol bij speelt, en of er een bepaald profiel is wat daarbij richting kan geven aan de keuze van behandeling. Samen met prof. dr. Jan Spijker en prof. dr. Eni Becker van de Radboud Universiteit wordt op dit moment een promotie-onderzoek opgezet wat gaat onderzoeken in welke mate het vermijden van emoties voorafgaand aan de start van behandeling van invloed is op de behandeluitkomst. 


Naar het nieuwsoverzicht