Hélène Rigter over Mental Health First Aid

Dinsdag 23 Juli 2019

Psychische problemen komen vaak voor. Eén op de vier mensen krijgt in zijn leven zelf te maken met psychische problemen. Iemand met psychische klachten ervaart vaak een negatieve benadering en vooroordelen (stigma). Ook worden psychische klachten niet altijd op tijd herkend. Of de drempel voor het zoeken van hulp in de geestelijke gezondheidszorg is te hoog. MHFA helpt deze drempel te verlagen waardoor mensen eerder passende hulp krijgen.


MHFA staat voor Mental Health First Aid. Het wordt ook wel vertaald als ‘Eerste hulp bij psychische problemen’, en is een internationaal erkende cursus. Je leert in de MHFA-cursus hoe je eerste hulp kunt bieden aan mensen met beginnende psychische klachten. Je krijgt informatie over psychische aandoeningen. Je leert hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die beginnende psychische klachten heeft. En hoe je iemand kunt begeleiden naar de juiste hulp.

 

 

Wel zorg, geen professional


MHFA bestaat al in 23 landen en kent zijn oorsprong in Australië waar het in 2000 is ontwikkeld. MHFA is bedoeld voor iedereen die geen zorgprofessional is, maar wel in het dagelijks leven of in het werk te maken krijgt met psychische problematiek. Denk aan maatschappelijk actieve burgers, wijkagenten, wijkconsulenten van woningcorporaties, baliemedewerkers bij gemeenten, vrijwilligers etc.

 

‘MHFA helpt om psychische problemen vroegtijdig aan te pakken’

 

- Hélène Rigter

 

   

 

 

Hélène Rigter, teammanager bij Indigo Preventie: ‘Ongeveer één op de vier mensen krijgt in zijn leven zelf te maken met psychische problemen. En bijna iedereen kent wel iemand in de eigen omgeving die er mee te maken heeft. Ook worden mensen met ernstige psychische aandoeningen vaker en langer in de thuissituatie behandeld in plaats van een opname in een kliniek.

 

De druk op de professionele geestelijke gezondheidszorg is onverminderd groot, en er zijn flinke wachtlijsten. Steeds meer jongeren lijden onder psychische problemen. Het aantal suïcides onder jongeren is de laatste jaren gestegen. Het zijn allemaal signalen die één ding duidelijk maken: psychische problematiek wordt een steeds groter maatschappelijk probleem. En de prijs die we daarvoor betalen is hoog’. 

 


MHFA is preventie


Deelnemers aan de MHFA-cursussen zijn doorgaans positief over het leereffect. Hélène: ‘Uit onderzoek blijkt dat deelnemers na afloop van de cursus meer kennis hebben over psychische aandoeningen, minder bevooroordeeld zijn en dat ze meer eerste hulp bieden. MHFA is écht een preventief instrument. Het is belangrijk dat de samenleving investeert in preventie. We zijn blij dat in de regio Nijmegen en Rivierenland steeds meer gemeenten de toegevoegde waarde zien van MHFA, en er geld in steken. De ZonMw-subsidies zijn daarbij een mooie steun in de rug. Maar die eindigen helaas in 2020. Samen met de veiligheidsregio en de gemeenten die de waarde van MHFA al hebben ontdekt proberen we het onderwerp op de bestuurlijke agenda te krijgen en te houden.’


Naar het nieuwsoverzicht