Afstemmen met de leefomgeving

Dinsdag 23 Juli 2019

Ambulantiseren, personaliseren, we proberen het al jaren, vindt verpleegkundige en onderzoeker Bauke Koekkoek. ‘Het vak van verpleegkundige is niet opeens fundamenteel veranderd. Maar ons meer openstellen voor de maatschappij en afstemmen op de leefomgeving van de cliënt, dat is noodzaak.’

 

 

Medisch model

 

‘Natuurlijk, het maakt uit of je als verpleegkundige in de kliniek of ambulant werkt. In de kliniek is het werk pittiger geworden. Niet omdat de cliënten zo veranderd zijn, wel omdat er door de ambulantisering minder bedden zijn en er daardoor vooral mensen met ernstige problematiek in de kliniek zitten. Voor de ambulant verpleegkundige is afstemmen met de omgeving van de cliënt belangrijker geworden, maar we werken nog vaak volgens het medisch model: langskomen, kijken hoe het gaat, medicatie geven, controleren en weer gaan.’

 

 

 

Proactief

 

‘Cliënten zitten te springen om aandacht voor gewone menselijke dingen, zoals fatsoenlijk wonen, een daginvulling en nabije contacten. Om dan als verpleegkundige daadwerkelijk iets te kunnen betekenen is proactief aansluiten op de leefwereld van de cliënt nodig. Onze professionele neiging is om vooral contact te zoeken met andere zorgprofessionals met als doel bijvoorbeeld overlast te voorkomen. Maar is dat wat je cliënt zoekt en wat diens omgeving belangrijk vindt? We zijn gewend te denken binnen een zorgcontext, minder binnen een sociale context.’

 

 

Consulteren

 

‘Het omgaan met kwetsbare mensen vraagt om een aanpak waarbij we ons eigen aanbod minder centraal stellen. We moeten nog meer de dingen doen die nodig zijn en daarin de samenwerking zoeken met anderen. Als verpleegkundige en GGZ stel je kennis beschikbaar aan andere professionals en de samenleving. Je consulteert en zoekt de verbinding. Een best ingewikkelde opdracht, want het is vaak trekken, duwen en zoeken, en het vraagt om volledige openstelling voor wat er in iemands omgeving speelt. Dat is wat mij betreft vooral wat er nodig is, daar maak ik me hard voor.’

 

 

Duurzaam

 

‘Duurzame zorg is zorg die ook op de lange termijn oplossingen biedt. We hebben de neiging te reorganiseren of hypes te volgen, die weer snel overwaaien. Dat maakt ons kwetsbaar, bovendien lopen we het risico dat kennis verloren gaat. Maar de problemen die cliënten hebben, waaien meestal niet vanzelf over. Betaalbare duurzame zorg vraagt om keuzes. Over wat je wel en niet binnen de zorg laat vallen, over wat je wel en niet digitaliseert, over hoe je ècht samenwerkt met anderen. We moeten wat mij betreft dichter op de gevoelige plekken in de samenleving zitten, zodat we preventief meer kunnen doen.’


Naar het nieuwsoverzicht