Proeftuin voor EPA-doelgroep

Dinsdag 30 Juli 2019

In de Nijmeegse wijk Dukenburg is eind 2018 een proeftuin gestart, gericht op maatschappelijke integratie van cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Manager mobiliteit Ellen Bol was als secretaris van de Taskforce EPA betrokken. ‘Ik kreeg de opdracht te ‘ontregelen’ en te verbinden.’

 

 

Verkenning in de keten

 

De Taskforce EPA ging aan de proeftuin vooraf, met bestuurlijke betrokkenheid van Gemeente Nijmegen, zorgverzekeraars, het zorgkantoor, RIBW, Iriszorg, Plurijn en Pro Persona, in nauwe samenwerking met de wijkteams. Samen met psychiater
Rutger Jan van der Gaag voerde Ellen Bol vele gesprekken met hulpverleners en cliënten, om helder te krijgen waar het aan schort in de zorg voor de EPA-doelgroep. Ook brachten ze een bezoek aan Altrecht en Lister, die de proeftuinfase al voorbij zijn en waar ervaringsdeskundigen een belangrijke rol vervullen in het contact met de EPA-doelgroep.

 


Ellen Bol

 

Vele eilandjes in de zorg

 

Ellen Bol: ‘Wat me door al die gesprekken vooral is bijgebleven, is dat de zorg bestaat uit vele eilandjes, ieder druk met het zo goed mogelijk regelen van de zorg. Financiële controle is daarbij leidend, waardoor er starheid ontstaat. Er is juist creativiteit nodig om de handen ineen te slaan met anderen uit het netwerk. Hulpverleners houden de cliënt bij zich en laten hem niet meer los. Terwijl dat misschien wel zou kunnen. Het idee van ‘Jouw cliënt is mijn cliënt’ zagen we weinig. Als relatieve buitenstaander kon ik hardop mijn verbazing uitspreken en mijn rol als ‘ontregelaar’ goed benutten.’

 

 

Cruciale rol voor de ervaringsdeskundige

 

‘Uiteindelijk hebben we al onze ervaringen teruggebracht naar de bestuurlijke tafel en het vertaald naar twee concepten, waarvan er een is uitgewerkt tot de proeftuin in Dukenburg. Het doel: zorg dichterbij, waarbij de cliënt het uitgangspunt is. Er is een team gevormd met vertegenwoordigers uit de verschillende organisaties, waarbij de ervaringsdeskundige een cruciale rol krijgt naar de cliënt. De lijnen om de cliënt heen zijn kort en er wordt nauw samengewerkt met sociale wijkteams, huisartsen en het Stip (informatie- en adviespunt in de wijk).’

 

 

Proeftuin ook op andere plekken

 

De proeftuin draait voor een periode van achttien maanden. Er is een coördinator aangesteld, het team draait. Toch moeten we beducht zijn, vindt Ellen. ‘Alle teamleden blijven met één been in hun moederorganisatie, waar de zorg strak is georganiseerd. De nieuwe manier van werken vraagt juist om loslaten en samenwerken in het netwerk. Er is veel positieve energie en enthousiasme bij de deelnemers, mede hierdoor zal in de proeftuin al werkende weg het proces worden verbeterd. Het zou dus heel goed kunnen dat we na verloop van tijd ook op andere plekken in Nijmegen een proeftuin starten.’


Naar het nieuwsoverzicht