Leonie Braks over Mental Health First Aid

Maandag 05 Augustus 2019

Psychische problemen komen vaak voor. Eén op de vier mensen krijgt in zijn leven zelf te maken met psychische problemen. Iemand met psychische klachten ervaart vaak een negatieve benadering en vooroordelen (stigma). Ook worden psychische klachten niet altijd op tijd herkend. Of de drempel voor het zoeken van hulp in de geestelijke gezondheidszorg is te hoog. MHFA helpt deze drempel te verlagen waardoor mensen eerder passende hulp krijgen.

 

MHFA staat voor Mental Health First Aid. Het wordt ook wel vertaald als ‘Eerste hulp bij psychische problemen’, en is een internationaal erkende cursus. Je leert in de MHFA-cursus hoe je eerste hulp kunt bieden aan mensen met beginnende psychische klachten. Je krijgt informatie over psychische aandoeningen. Je leert hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die beginnende psychische klachten heeft. En hoe je iemand kunt begeleiden naar de juiste hulp.

 

 

Wel zorg, geen professional


MHFA bestaat al in 23 landen en kent zijn oorsprong in Australië waar het in 2000 is ontwikkeld. MHFA is bedoeld voor iedereen die geen zorgprofessional is, maar wel in het dagelijks leven of in het werk te maken krijgt met psychische problematiek. Denk aan maatschappelijk actieve burgers, wijkagenten, wijkconsulenten van woningcorporaties, baliemedewerkers bij gemeenten, vrijwilligers etc.

 

‘Met MHFA krijgen mensen met psychische problemen de erkenning die ze verdienen.’

 
- Leonie Braks

  

Leonie Braks, senior beleidsadviseur zorg en welzijn bij de gemeente Nijmegen: 'Wijkgericht werken, ambulantisering en inclusie zijn belangrijke pijlers onder de sociale visie. MHFA past in dat plaatje. Daarom loopt Nijmegen warm voor deze ‘cursus EHBO voor de GGZ’.' 

‘We willen dat iedereen volwaardig kan meedraaien in de samenleving. Ook mensen met psychische kwetsbaarheid. Inclusie dus. MHFA is een mooi instrument om meer herkenning en erkenning te krijgen voor deze groep’. EHBO voor de GGZ


Nijmegen wil psychische kwetsbaarheid  normaler maken, en het taboe erop doorbreken. Braks: ‘Het is al wel normaal in die zin dat de meeste mensen zelf  ervaring hebben met iemand die psychische problemen heeft. Of het betreft hen zelf. Maar we weten ook dat mensen met psychische problemen vaak een klein netwerk hebben. En juist dat netwerk is cruciaal om psychische problemen op te lossen. Eenzaamheid komt relatief vaak voor. Als je de zorg steeds meer naar de wijken brengt, dan hoort de zorg voor psychische problemen daar ook bij. MHFA is voor mij de EHBO voor GGZ. Het biedt handelingsperspectief en vergroot het begrip’.

 

 

Gelderland-Zuid loopt warm  voor MHFA


Voor de periode 2019-2020 zijn met Zonmw-subsidie 30 trainingen ingekocht voor heel Gelderland-Zuid. Eerder werden al 5 cursussen afgenomen. Leonie Braks: ‘Voor de gemeente Nijmegen zijn er 8 trainingen ingekocht. Daarvan doen we 6 in de wijken. Deelnemers worden aangedragen door wijkmanagers. Denk dan aan buurtbeheerders, wijkagenten, corporatiemedewerkers en actieve bewoners. De 2 andere cursussen zijn beschikbaar voor vrijwilligers en Nijmegenaren. Daarvoor heeft Indigo bij de vrijwilligerscentrale een oproep gedaan. Tot slot hebben we een algemene oproep gedaan aan de Nijmegenaren. We willen zeker  de gewone Nijmegenaren aanspreken’. De gemeente is ook bezig om een groep gemeentemedewerkers te selecteren die veel met de doelgroep in aanraking komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomensconsulenten en baliemedewerkers.


Naar het nieuwsoverzicht