Ilse Kunst over Mental Health First Aid

Donderdag 08 Augustus 2019

 

Psychische problemen komen vaak voor. Eén op de vier mensen krijgt in zijn leven zelf te maken met psychische problemen. Iemand met psychische klachten ervaart vaak een negatieve benadering en vooroordelen (stigma). Ook worden psychische klachten niet altijd op tijd herkend. Of de drempel voor het zoeken van hulp in de geestelijke gezondheidszorg is te hoog. MHFA helpt deze drempel te verlagen waardoor mensen eerder passende hulp krijgen.


MHFA staat voor Mental Health First Aid. Het wordt ook wel vertaald als ‘Eerste hulp bij psychische problemen’, en is een internationaal erkende cursus. Je leert in de MHFA-cursus hoe je eerste hulp kunt bieden aan mensen met beginnende psychische klachten. Je krijgt informatie over psychische aandoeningen. Je leert hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die beginnende psychische klachten heeft. En hoe je iemand kunt begeleiden naar de juiste hulp.

 

 

Wel zorg, geen professional


MHFA bestaat al in 23 landen en kent zijn oorsprong in Australië waar het in 2000 is ontwikkeld. MHFA is bedoeld voor iedereen die geen zorgprofessional is, maar wel in het dagelijks leven of in het werk te maken krijgt met psychische problematiek. Denk aan maatschappelijk actieve burgers, wijkagenten, wijkconsulenten van woningcorporaties, baliemedewerkers bij gemeenten, vrijwilligers etc.

 


‘MHFA helpt om de regie terug te leggen bij de mensen zelf.’

- Ilse Kunst

 

Ilse Kunst is projectleider sluitende aanpak voor burgers met een Psychische Kwetsbaarheid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Zij is vanaf het begin betrokken geweest bij het neerzetten van MHFA in de regio, en overtuigd van de meerwaarde van MHFA voor het sociaal domein.

 

MHFA past volgens Ilse goed bij de uitgangspunten van de sluitende aanpak. ‘De sluitende aanpak zoals we die in Gelderland-Zuid willen realiseren gaat in de kern over een beweging van  risicobeperking en reactief handelen naar het vroeg signaleren van situaties waarin mensen dreigen te ontsporen. Nu zien we nog te vaak dat een situatie eerst escaleert, waarbij 112 wordt gebeld en de politie er aan te pas moet komen. Dat is wat we nou juist niet willen. MHFA kan hier bij helpen.’Meer kennis voorkomt stigma psychische kwetsbaarheid


Stigma is nog steeds een veel gehoorde term als het gaat om psychiatrische problematiek. Vooroordelen kun je alleen wegnemen door de kennis te vergroten over verward gedrag en psychiatrie te vergroten. Ilse: ‘MHFA biedt mensen kennis en tools om beter om te gaan met verward gedrag. Als je al over enige kennis beschikt, reageer je anders op verward gedrag. Je gaat eerder het gesprek aan. Het normaliseert. Je kunt situaties beter inschatten. Dat vergroot ook de kans dat mensen met psychische kwetsbaarheid eerder hulp krijgen. Het meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD wijst mensen die bellen ook op het bestaan van MHFA.’

 

 

Regie terugleggen bij de mensen


Ilse vindt dat MHFA toegankelijk moet zijn voor een brede doelgroep: vrijwilligers, medewerkers van de bibliotheek en de supermarkt. Mensen uit het normale leven. ‘We willen de regie weer meer bij de mensen zelf neerleggen. En hun netwerk. En niet direct professionele hulpverlening optuigen als het niet echt nodig is. En die kans is groter als je er vroeg bij bent.’

 


MHFA duurzame investering in sociaal domein


Vanuit de veiligheidsregio Gelderland-Zuid is er dus brede steun voor MHFA. De veiligheidsregio helpt mee om MHFA te promoten door gebruik te maken van haar contacten met gemeenten. Ilse: ‘Als de subsidiegelden op zijn, willen we dat MHFA duurzaam neergezet is. Wij kunnen helpen om MHFA op de juiste plekken op de agenda te krijgen. Dat is belangrijk, want gemeenten moeten voortdurend keuzes maken en worden geconfronteerd met veel bezuinigingen. Wethouders moeten daarom weten wat MHFA op de lange termijn kan bijdragen.’


Naar het nieuwsoverzicht