Cliëntenraden: spiegel voor ons denken en handelen

Donderdag 08 Augustus 2019

De cliëntenraden zijn voor Pro Persona een belangrijke gesprekspartner. Zij houden ons scherp door steeds het perspectief van de cliënt naar voren te brengen. Ze denken, praten en beslissen mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. De tips en tops van 2018: 

 

 

Cliëntenraad Arnhem

 

‘Met name de ontwikkeling en invoering van de High Intensive Care binnen Pro Persona juichen wij toe. Ook zijn wij content met het besluit de functie van klachtenfunctionaris uit handen te gegeven aan een organisatie buiten Pro Persona. Hiermee is de onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris beter gewaarborgd. Verder hebben wij de indruk dat cliënten vaak onvoldoende weten wat hun rechten zijn in de zorg, bijvoorbeeld als het gaat om dossierinzage en instemming met het behandelplan.’

 

 

Cliëntenraad Wolfheze

 

‘Cliënten uit de langdurige zorg van Nijmegen zijn in het najaar verhuisd naar Wolfheze. De verhuizing verliep naar wens, en de cliënten zijn inmiddels het terrein aan het verkennen. Zorgelijk zijn de wachtlijsten waardoor mensen niet de hulp krijgen die zij nodig hebben, vooral in de ambulante sector. Hulpverleners hebben veel administratief werk; dat gaat ten koste van de tijd voor cliënten.’

 

 

Cliëntenraad Nijmegen

 

‘De invoering van het nieuwe concept ‘Eten en Drinken’ is een voorbeeld van goede samenwerking. We werden van het begin af aan goed betrokken. Ook zijn we content met het uitbreiden van de ervaringsdeskundigheid binnen Pro Persona. De cliëntenraad nam deel aan de Taskforce, wat uiteindelijk geleid heeft tot twee proeftuinen in Nijmegen. We hebben zorgen over de projecten 'In één keer goed', het klachtenreglement, de acute zorg en de wachtlijsten.’


Naar het nieuwsoverzicht