Familie- en naastenraad Pro Persona

Donderdag 22 Augustus 2019

Eén familieraad voor heel Pro Persona

 

 

 

Per 1 augustus 2019 is de Familie- en naastenraad Pro Persona actief aan het werk. Deze Familie- en naastenraad vervangt de Centrale Familieraad.

 

De Familie- en naastenraad wordt gevormd door een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende locaties. Op 17 september 2019 vergadert de raad voor de eerste keer in deze hoedanigheid.

 

De foto is genomen tijdens de vergadering met de Raad van Bestuur, directeur MCZ en met enkele leden van de nieuwe Familie- en naastenraad.

 

Wil je meer weten of vragen stellen aan de Familieraad, dan kan dat via e-mail.

 

De Raad van Bestuur wenst de Familie- en naastenraad veel succes met hun werk.


Naar het nieuwsoverzicht

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten