Toelichting Pro Persona publicaties Gelderlander

Maandag 02 September 2019

Afgelopen weken verschenen in de Gelderlander (papier en online) diverse publicaties over Pro Persona. Het gaat over ontwikkelingen die spelen op onze locaties in Nijmegen, Ede en Tiel. Het is in de eerste plaats belangrijk om te weten dat de kwaliteit van de zorg aan onze cliënten onverminderd hoog is. Maar wij kunnen ons voorstellen dat je hierover toch vragen hebt. In dit artikel hebben we daarom de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment voor je op een rij gezet.

 

Minder opnames, meer ambulante hulp: een breed gedragen convenant
Pro Persona heeft in de afgelopen jaren het aantal opnamebedden afgebouwd. Dit is gebeurd op basis van een breed gedragen convenant tussen zorgaanbieders, vertegenwoordiging cliëntenbelangen, vertegenwoordiging van beroepsverenigingen van zorgprofessionals, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisatie en overheid.


We nemen dus minder mensen op in onze klinieken. En we helpen vaker cliënten bij hen thuis, in hun eigen omgeving (ambulant). Voor Pro Persona ligt de afbouw van bedden op 25%. De afbouw van bedden is echter sneller gegaan dan de opbouw van extra ambulante hulp. Dit heeft alles met geld te maken, en dit probleem speelt landelijk.


Zwaardere zorg in de klinieken
Met het afnemen van de het aantal bedden in onze klinieken zien we ook dat de zorgzwaarte toeneemt en de klinische zorg dus een ander karakter krijgt: het aantal cliënten dat met tussenkomst van de rechter tijdelijk gedwongen wordt opgenomen is sterk gestegen. Dit betekent ook dat de eisen die we stellen aan de veiligheid voor cliënt en personeel omhoog gaan. Op veiligheid willen we niet beknibbelen.

 

High intensive care en BIC
Pro Persona heeft vanwege de zwaardere zorg besloten om de opnameklinieken voor volwassenen in Nijmegen en Arnhem naar het niveau HIC te brengen. HIC staat voor High Intensive Care. High  Intensive Care is een kortdurende opname met intensieve behandeling. Dit is gericht op patiënten die ambulant worden behandeld en tijdelijk extra zorg nodig hebben. De behandeling sluit aan op de ambulante situatie en is bedoeld om dwangmaatregelen zoals separatie te voorkomen.


Ook wordt dit najaar gestart worden met een BIC in Wolfheze. Dit is een afdeling met beveiligde opnamebedden voor patiënten met een hoog risico, terwijl zij (nog)  geen gerechtelijke veroordeling hebben.

DE HIC en BIC vragen van Pro Persona een aanzienlijke investering. Daarbij is het van belang dat deze klinieken voldoende schaalgrootte hebben. Het vraagt nl. om een dienstenpatroon dat ruimte laat voor hand in hand begeleiding en de mogelijkheid om voldoende te kunnen opschalen in de zorg. Dit kan binnen kleine units niet gerealiseerd worden.

 

Pro Persona 2020: voorbereid op de toekomst
Pro Persona heeft net als andere GGZ-instellingen te maken met veel uitdagingen, waaronder kleiner wordende budgetten, lagere tarieven, hogere cao-afspraken en een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. We moeten ons daarbij voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Om op de lange termijn een (financieel) gezonde organisatie te blijven die goede zorg biedt.

 

Daarbij willen we innovatief en wendbaar zijn. Steeds met oog voor behoud van kwalitatief goede zorg voor onze cliënten. Om deze reden onderzoeken we op dit moment ook waar we onze klinische zorg, het tijdelijk opnemen van mensen, in de toekomst het beste kunnen aanbieden. Als we daarover definitieve besluiten nemen, dan komen we daar mee naar buiten. Dat geldt ook voor de Riethorst Ede.

 

Maar er zijn nog meer belangrijke thema’s in ons beleid Pro Persona 2020: welke behandelingen kunnen we bieden en wat doen we daarin wel en niet (dienstenportfolio), aanpakken van wachtlijsten en intensieve samenwerking in de wijken voor een goede uitstroom van cliënten die eigenlijk een ander soort zorg nodig hebben.

 

Mocht je de berichten in De Gelderlander willen nalezen:

 

 


Naar het nieuwsoverzicht