Landelijk keurmerk voor Fact team Jeugd Food Valley

Dinsdag 01 Oktober 2019


Het Fact team Jeugd Food Valley van GGZ-aanbieders Eleos, Karakter en Pro Persona heeft het landelijke keurmerk Jeugd Flexible ACT in de wacht gesleept. Het team biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek van 4 tot 18 jaar. De certificering door het CCAF is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

Het Fact team Jeugd Food Valley bestaat uit diverse specialisten, waaronder gezinsbehandelaren, een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psychoog en systeemtherapeut. De specialistische behandeling wordt in de eigen woonomgeving van de jongere geboden, waarbij de jongere en zijn netwerk actief benaderd worden. Een belangrijk onderdeel van de werkwijze is ook de samenwerking in de wijken met andere hulpverleners en de diverse vakdisciplines die samenwerken.


Keurmerk biedt houvast voor cliënten, familie en zorginkopers
Teams met het keurmerk van de CCAF voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. Het is belangrijk dat teams volgens deze standaarden werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Voor cliëntenorganisaties, familievertegenwoordigers en zorginkopers biedt het keurmerk een betrouwbare indicatie van de kwaliteit van zorg.


Erkenning voor kwaliteit
Zorgmanager Iris de Vries van Pro Persona is blij met het keurmerk:’Dit is een hele mooie erkenning voor het werk dat het Fact team Jeugd Food Valley doet. Er is altijd veel discussie over wat goede kwaliteit van zorg is. En er is ook geen eenduidige definitie voor. Maar het CCAF-keurmerk is wel een indicatie dat we goed bezig zijn, en met elkaar een doordachte aanpak hebben ontwikkeld’.


De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) bevordert de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en hun naasten. Het CCAF voert jaarlijks ruim 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze van het CCAF is te vinden op de website van CCAF.

 


Naar het nieuwsoverzicht