Mario Braakman benoemd tot hoogleraar

Woensdag 02 Oktober 2019

Op 1 oktober 2019 is dr. Mario Braakman benoemd tot hoogleraar forensische psychiatrie, in het bijzonder de transculturele forensische psychiatrie aan de Tilburg University.

 


Onderzoek transculturele forensische psychiatrie
De leeropdracht van prof. dr. Mario Braakman concentreert zich op onderzoek op het terrein van de transculturele forensische psychiatrie. Binnen de Nederlandse strafrechtsketen lijkt sprake van oververtegenwoordiging van bepaalde etnische en culturele minderheden. In de forensische psychiatrie dienen zich tegen deze achtergrond verschillende fundamentele vragen aan die betrekking hebben op etnisch en cultureel gedifferentieerde populaties.

 

Voortrekkersrol
Ook het verzorgen van onderwijs in het mastervak Psychiatry for Lawyers, zal zijn bijzondere aandacht hebben. De internationalisering van onderwijs en onderzoek heeft binnen Tilburg Law School en het Department of Criminal Law bijzondere prioriteit. Prof. dr. Mario Braakman zal hierin een voortrekkersrol vervullen.


Transculturele patiëntenzorg
Daarnaast blijft Mario Braakman hoofdopleider medisch specialisten bij Pro Persona en actief in onze transculturele patiëntenzorg. Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de Tilburg University, Stichting Koningsheide en Pro Persona.

 

Ontwikkelmogelijkheden en kansen
De Raad van Bestuur van Pro Persona is trots en daarnaast verheugd met deze nieuwe stap en de ontwikkelmogelijkheden en kansen die dit Mario zal brengen maar natuurlijk ook de organisatie gaat verrijken en wenst Mario veel succes in deze nieuwe functie.


Naar het nieuwsoverzicht