Deeltijdbehandeling voor Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen slaat aan

Maandag 14 Oktober 2019

Al ruim 50 Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen hebben dit jaar gebruik gemaakt van de acute deeltijdbehandeling van GGZ-aanbieder Pro Persona. Het gaat om ouderen die al psychiatrische hulp ontvangen in de thuissituatie, en tijdelijk intensievere zorg nodig hebben. Voorheen volgde in deze gevallen vaak opname in een kliniek. Nu is er de acute deeltijdbehandeling, met als doel een opname te voorkomen.

 

Door de inzet van acute deeltijdbehandeling leren patiënten meer grip te krijgen op hoe zij in de eigen thuissituatie psychiatrisch stabiel, vitaal en actief kunnen blijven. De behandeling bestaat uit verschillende modules op gebied van leefstijl, zingeving, mindfulness, zelfmanagement en psycho-educatie. Tijdens de behandeling is er ook overleg met een wijkcoach, met als doel dat de patiënt na de behandeling niet van de radar verdwijnt. Denk hierbij aan een vervolgtraject met dagbesteding, met benodigd vervoer.

 

De acute deeltijdbehandeling van Pro Persona past in de landelijke ambitie om mensen zo veel  mogelijk in de eigen thuissituatie te behandelen.

 

Vragen? 

E-mail: Vragen i.v.m. Deeltijdbehandeling Arnhemse ouderen


Naar het nieuwsoverzicht