Lotte Hendriks promoveert op onderzoek naar behandeling complexe PTSS

Dinsdag 05 November 2019

Lotte Hendriks
De behandeling van volwassenen en jongeren met complexe PTSS: dat is het onderwerp van het proefschrift dat Lotte Hendriks op vrijdag 8 november verdedigt. Lotte  is verbonden aan Overwaal, Top GGZ  Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS, onderdeel van Pro Persona.

 

Voor volwassenen en jongeren met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn effectieve behandelingen beschikbaar. Eén van deze behandelingen is exposure-therapie: het blootstellen van patiënten aan herinneringen aan het trauma en situaties die hen aan het trauma doen denken. De behandelsessies vinden meestal wekelijks gedurende enkele maanden plaats.

Lotte en haar collega’s waren benieuwd of het mogelijk was om de meeste sessies in één week aan te bieden, en de exposure-therapie te intensiveren. Uit eerder onderzoek kwam namelijk naar voren dat dit leidt tot een beter behandelresultaat en minder behandeluitval. Eerder onderzoek richtte zich hierbij vooral op patiënten met PTSS na eenmalig trauma en met relatief weinig andere psychische klachten. Lotte en haar collega’s wilden het onderzoek uitbreiden naar een groep patiënten met een geschiedenis van seksueel misbruik en mishandeling in de kindertijd en veel andere psychische klachten naast de PTSS.

 

Het onderzoek leverde een belangrijk inzicht op: ook voor deze doelgroep met complexere problematiek werkte een intensieve exposurebehandeling heel goed. De PTSS-klachten namen in kort tijd af. Bijwerkingen bleken zeldzaam en de uitval was minimaal.

 

Promotie Lotte Hendriks

Vrijdag 8 november, 10:30 uur

Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2 Nijmegen

Faculty of Social Sciences

 

 

Lees meer over het onderzoek>>


Naar het nieuwsoverzicht