Expertisecentrum Depressie verwerft opnieuw TOPGGz-keurmerk

Woensdag 11 december 2019

Expertisecentrum Depressie Pro Persona
Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) kende vandaag het TOPGGz-keurmerk na hervisitatie opnieuw toe aan het Expertisecentrum Depressie, onderdeel van Pro Persona. Het Expertisecentrum Depressie is hiermee voor de komende vier jaar opnieuw middels het TOPGGz-keurmerk gecertificeerd. In tegenstelling tot vier jaar geleden valt nu niet alleen unipolaire depressie, maar ook bipolaire depressie onder het keurmerk.

 

TOPGGz-keurmerk
TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

 

Deze afdelingen (expertisecentra) bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (2e lijns) geestelijke gezondheidszorg.

 

5% van de patiënten in de Nederlandse ggz heeft een hoogspecialistische zorgvraag. Door het keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen deze erkende hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg leveren en voor welke doelgroep.

 

Strenge criteria
Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke commissie. Met deze certificering ambieert TOPGGz een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van patiënten in de ggz.

 

Het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona heeft al vier jaar lang het TOPGGz-keurmerk. Elke vier jaar wordt er opnieuw getoetst of de afdeling nog voldoet aan de criteria. Ook tussen de vierjaarlijkse toetsingsmomenten in wordt er op toegezien dat een TOPGG-afdeling aan de criteria blijft voldoen. Dit betekent dat een afdeling tussentijds of na de periode van vier jaar het keurmerk ook kan verliezen wanneer zij niet meer aan de criteria voldoet.

 

De officiële uitreiking van het keurmerk aan het Expertisecentrum Depressie zal in juni 2020 tijdens het jaarlijkse TOPGGz-congres plaatsvinden.

 

Over TOPGGz
TOPGGz staat voor hoog specialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoog specialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz. De stichting bestaat inmiddels 12 jaar. Er zijn 22 lidinstellingen met daar binnen 48 TOPGGz-afdelingen.

 


Naar het nieuwsoverzicht