Brand Siependaal Tiel van buiten aangestoken

Maandag 06 Januari 2020

In de nieuwjaarsnacht is ingebroken en brand gesticht in een leegstaande vleugel van gebouw Siependaal in Tiel. In de ouderenkliniek op de eerste verdieping waren ten tijde van de brand tien patiënten aanwezig. De brandweer heeft de brand geblust en de patiënten zijn geëvacueerd naar de ouderenklinieken in Nijmegen en Wolfheze.


Alle poliklinische activiteiten en groepsbehandelingen en de acute dienst kunnen doorgang blijven vinden. De acute dienst heeft buiten kantoortijd tot nader order beschikking over een ruimte in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel.


De cliënten en medewerkers maken het goed, maar zijn behoorlijk geschrokken. Door inzet van velen is dit vervelende begin van het jaar tot een goed einde gekomen. Zodra de situatie v.w.b veiligheid en technische installaties hersteld zijn zal bekeken worden hoe en wanneer patiënten weer terug kunnen keren naar Tiel.


Naar het nieuwsoverzicht