Pro Persona opent centra voor spoedeisende psychiatrische hulp in Nijmegen en Arnhem

Maandag 13 Januari 2020

De opvang van mensen die acute opvang nodig hebben gaat veranderen. Mensen waarbij de politie een acuut psychisch probleem vermoedt kwamen in het verleden nog wel eens via de politie de cel in.

 

In het vervolg kan in een Crisis Beoordelings Kamer (CBK) van Pro Persona worden bekeken wat er aan de hand is, maar zullen ook meer beoordelingen thuis gebeuren. Mensen met psychiatrische klachten lijden onnodig door een politietraject en nemen onnodig een politiecel in beslag. Zowel in Nijmegen als in Arnhem komt zo'n CBK.

 

CBK Nijmegen

 

Voordat – zoals dat in de volksmond heet – verwarde mensen bij een CBK komen, zijn al de nodige afwegingen gemaakt. Zodra er een melding binnen komt van de politie of van een andere hulpverlener bekijken medewerkers van Pro Persona waar de beoordeling snel en veilig kan plaatsvinden. Vaak zal dit in de woning van de betrokkene zijn.

 

Indien nodig wordt iemand eerst vervoerd naar een CBK. De politie komt niet meer aan het vervoer te pas, maar het vervoer gaat per ambulance of een onopvallend busje van Pro Persona. Alleen indien nodig wordt de assistentie van de politie ingeschakeld.

 

Als één van de weinige regio’s vervoert de politie in de veiligheidsregio’s Gelderland Zuid en Midden al nauwelijks meer, en zet de meldkamer ambulances en onopvallende busjes van ProPersona in. Deze veiligheidsregio's lopen in Nederland wat betreft vervoer voorop en voldoen door een subsidie van ZonMW al twee jaar van te voren aan de nieuwe wetgeving.

 HIC Nijmegen

Is opname nodig, dan worden mensen in een High & Intensive Care (HIC) opgenomen. De CBK en de HIC zitten in hetzelfde gebouw. Mensen met ernstige psychiatrische nood worden daar in een veilige en beschermde omgeving opgevangen. Centraal staan herstel en behoud van contact met de omgeving, met zo min mogelijk dwang en drang, om er voor te zorgen dat de patiënt de regie weer in eigen handen krijgt.


Naar het nieuwsoverzicht