Diplomering 3e leergang talentprogramma Pro Persona

Donderdag 16 Januari 2020

foto: Philip Homburg

Van links naar rechts (achterste en midden rij):
Iris Eppink en Oksana Agajan (projectondersteuning), Ronald Roskam, Wietske van Norden, Roel Verder, Loes Salemink, Mark Weerts, Boukje Roumen, Inge Jansen, Ronald Bos (projectleider, kerndocent),
Van links naar rechts (voorste rij) :
Vic Beulen (leerbegeleider), Jasmijn Bax, Arjan Traksel, Tom Felder en Ruud Moonen

 

Intensief lesprogramma
Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd op dinsdag 7 januari 2020 aan elf medewerkers van Pro Persona een diploma uitgereikt. Deze deelnemers aan het talentprogramma voor zorgmanagers rondden daarmee een intensief lesprogramma van anderhalf jaar af. In die periode hebben ze in totaal acht modules gevolgd en vijf praktijkopdrachten en een uitgebreid eindwerkstuk gemaakt.

 

Naast leren en werken in de praktijk als zorgmanager werd in de leergang ook veel aandacht besteed aan reflectie door middel van coaching- en intervisiebijeenkomsten.

 

Persoonlijk leiderschap
Na een hartelijk welkomstwoord van Elle van Kuijk, schetste Patricia Esveld het belang van het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in samenhang met de kennis en vaardigheden die je als leidinggevende moet hebben. Voor bijna alle talenten geldt dat zij nu reeds werken als zorgmanager of manager ondersteunende Dienst.

 

Een fantastisch resultaat
Daarna sprak Ronald Bos de groep toe en bedankte de leidinggevenden van de talenten, hun coaches en alle leerwerkbegeleiders, die in groten getale aanwezig waren. Ook ging hij in op het gedachtegoed van Paul de Blot dat aan de basis van de leergang staat: bezieling, samenwerking en vakmanschap als leidinggevende. Als advies gaf hij aan de talenten voor de komende jaren mee: blijf leren, blijf je ontwikkelen!

 

Anekdotes
Vic Beulen sprak de talenten persoonlijk toe bij het overhandigen van het diploma. Hij refereerde aan hun bijdrage bij de kick off van het programma en haalde persoonlijke gebeurtenissen en anekdotes aan uit hun talententijd. Kenmerkend voor de groep was: hard werken, leergierig, zorgvuldige feedback naar elkaar en onderling een fijne samenwerking en plezier.

 

Attent
Aan het eind van het officiële gedeelte bedankten de talenten Pro Persona voor het feit dat hen deze studiemogelijkheid geboden was en kwamen ze met verrassende, persoonlijke attenties voor het kernteam van de Pro Persona Academie.
Wij wensen de talenten van de derde leergang veel plezier en succes in hun verdere loopbaan!


Naar het nieuwsoverzicht

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten