Applicaties tijdelijk niet bereikbaar

Donderdag 23 Januari 2020

Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat er mogelijk misbruik is gemaakt van de Citrix-toegang binnen Pro Persona. Daarom heeft Pro Persona onder meer de thuiswerk-omgeving en de toegang tot internet vanuit de werkplek dichtgezet. We nemen deze maatregelen om te voorkomen dat derden gegevens van Pro Persona en/of haar cliënten kunnen verkrijgen. Het mogelijke Citrix-lek is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en we doen nader onderzoek. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er toegang is verkregen tot gegevens van medewerkers en/of cliënten


Naar het nieuwsoverzicht