Coronavirus: aanpassingen in bezoek en verlof klinieken

Maandag 30 Maart 2020

Pro Persona past verlof en bezoek in klinieken aan vanwege Corona
Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.


Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan
Bezoek op de afdeling is niet meer toegestaan. Het is wel toegestaan om buiten de afdeling bezoek te ontvangen van 1 persoon. Voordat het bezoek komt, wordt navraag gedaan naar klachten van neusverkoudheid, hoesten of koorts. Bij deze klachten is bezoek niet welkom. Een naaste is weer welkom als hij ten minste 24 uur klachtenvrij is.

 

Hygiënerichtlijnen
Bezoek wordt gevraagd zich aan de algemene regels rond hygiëne te houden: voor en na het bezoek handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, geen handen schudden, geen plaatsen opzoeken waar veel mensen bij elkaar komen en 1.5 meter afstand van elkaar houden. Verder geldt voor bezoek: maximaal 1 persoon per dag, maximaal 1 uur.

 

Bij hoge uitzondering is bezoek op de afdeling mogelijk. Dit geldt alleen in bijzondere gevallen en in overleg met de regiebehandelaar. We proberen patiënten en hun naasten zoveel mogelijk te ondersteunen om contact te onderhouden. Denk dan aan mail, bellen of beeldbellen.

 

Vrijheid van cliënten buiten de afdeling beperkt
Helaas is ook de bewegingsvrijheid van opgenomen cliënten verder beperkt. Per cliënt kijken we of zij af en toe even hun afdeling kunnen verlaten om bijvoorbeeld te wandelen. We kijken altijd wat er onder voorwaarden wel mogelijk is. Verlof wordt tot nader order niet verleend. We hopen op ieders begrip.

 


Naar het nieuwsoverzicht

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten