Digitale poli Pro Persona zorgt voor continuïteit zorg

Donderdag 19 Maart 2020

Deze week heeft Pro Persona per dag 4.500 digitale contacten naast haar telefonische consulten en behandelingen. De plannen voor een online behandelomgeving zijn door het Corona virus versneld ingevoerd om de cliënten in deze onzekere tijd goed te kunnen ondersteunen.

 

Voordelen online behandelen
Voor veel mensen zal de digitale poli een uitkomst zijn. Minder reistijd, meer flexibiliteit in het maken van afspraken en op termijn afspraken buiten de reguliere werkuren. Behandeling en werk zijn op eenvoudige wijze (of beter) te combineren. De gesprekken vinden vaak vanuit de vertrouwde thuisomgeving plaats.

 

In de loop van 2020 uitbreiding aanbod.
Op dit moment draait de digitale poli om consulten via telefoon en online via een veilige omgeving. Daarnaast zijn er ook e-health modules die een behandelaar voor zijn cliënt kan klaarzetten. Dit kan soms een geschikte vorm zijn om voor groepen cliënten die zelf ook actief aan de slag willen met hun problemen.

 

In de loop van het jaar komt Pro Persona met een uitgebreider aanbod van digitale hulpverlening zoals meer e-health modules, zelfhulp bij lichte vormen van depressie en angst en online behandelprogramma’s. Het voordeel voor de cliënt is dat er -voor wie gebruik wil maken van online behandelen – er geen wachtlijsten meer bestaan en dat de cliënt meteen aan de slag kan om aan hun mentale gezondheid te werken.

 

Meeste mensen digitaal goed te helpen
Naar verwachting wordt het gros van de mensen via de digitale poli sneller en even goed geholpen. Voor de meeste jonge mensen sluit digitale behandeling beter bij de beleveniswereld aan. De ervaring laat zien dat het niet alleen jonge mensen hier baat bij hebben. Voor alle cliënten die een computer, laptop of mobiele telefoon hebben, kunnen er straks voor kiezen om hun behandeling deels of volledig online doen.

 

Voor mensen met een acute of complexe problematiek zien de behandelaren van Pro Persona nu nog niet voldoende resultaat om dit volledig online te behandelen. Voor hen verandert er daarom in de behandelingen vooralsnog niets. Alleen in de komende tijd betekenen de beperkende maatregelen van het Corona virus dat hun consulten toch ook vaker over telefoon en via online video-contact gaan.

 

Samen ontdekken
Ook in deze moeilijke, onzekere tijd laat Pro Persona mensen die zorg nodig hebben niet in de kou staan. Daarom kiest Pro Persona voor deze versnelde invoer van online behandelen. Dit vraagt van behandelaren als ook van cliënten dat ze soms samen even moeten zoeken hoe het online behandelen precies werkt. Vaak blijkt dit na een korte instructie vrij vlot geïnstalleerd en zien wij grote tevredenheid aan beide kanten.


Naar het nieuwsoverzicht

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten