Pro Persona neemt deel aan pilot zorgcoördinatiecentrum

Maandag 11 Mei 2020

Eén loket voor alle acute zorgvragen in Gelderland Midden en Zuid


Eén regionaal loket voor alle acute zorgvragen voor de regio’s Gelderland Midden en Zuid: dat is het doel van de pilot zorgcoördinatie. Pro Persona draait de pilot samen met Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden en de huisartsen in Arnhem, Nijmegen, Tiel en Ede. Uiteindelijk is het streven dat ook de thuiszorg aansluit.


112-spoedtelefoontjes komen binnen bij de meldkamer in Arnhem. Het nieuwe zorgcoördinatiecentrum (ZCC) moet vervolgens de uitgifte van ambulances gaan oppakken. Ook gaat het zorgcoördinatiecentrum alle niet-spoedmeldingen verwerken, waaronder verwijzingen naar of vragen over acute GGZ-zorg. Pro Persona heeft in de veiligheidsregio Gelderland Midden al ervaring opgedaan met deelname aan het meld- en adviespunt verward gedrag. Deelname aan de pilot zorgcoördinatie is een logische vervolgstap om de samenwerking met ketenpartners verder uit te bouwen.

 

Snel de juiste zorg


Doel van de pilot is om ervoor te zorgen dat mensen die acute zorg nodig hebben snel en efficiënt bij de juiste zorgpartij terecht komen. Het goed uitwisselen van patiëntinformatie is daarvoor van groot belang. Denk dan aan medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en allergieën. Ook de regie op de beschikbare bedden en opvangplaatsen in de hele regio ligt bij het zorgcoördinatiecentrum. Ook dat zorgt voor meer snelheid in het geleiden van de patiënt naar de juiste zorg.


Kennen en gekend worden: de juiste schaalgrootte


112-spoedtelefoontjes uit de regio Gelderland Midden en Zuid komen nu binnen bij de meldkamer in in Arnhem. Eind 2022 neemt een nieuwe meldkamer in Apeldoorn dit over voor heel Gelderland en Overijssel. Een veel groter gebied dus. Maar als de pilot goed verloopt, blijft het zorgcoördinatiecentrum ook vanaf 2022, naast de nieuwe centrale meldkamer, bestaan. Want waar alle partijen het over eens zijn: de schaal van de veiligheidsregio’s Midden en Zuid leent zich het beste om goede acute zorg te leveren. Korte lijnen en behoud van voldoende gebiedskennis spelen daarbij een belangrijke rol.

 

De minister van VWS zet druk op de komst van zorgcoördinatiecentra. De zorgverzekeraars maken de pilot financieel mogelijk. In het voorjaar van 2022 is de pilot afgerond.


Naar het nieuwsoverzicht

Actuele situatie behandelingen en bezoekregeling

Op dit moment zijn de groepsbehandeling en ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten weer gestart. De inrichting van onze gebouwen is aangepast, en we letten extra op hygiëne. Onze oproep is en blijft: als je psychische klachten hebt, meld je dan bij de huisarts. Juist in deze coronatijd is het belangrijk niet met klachten te blijven rondlopen. Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling.

Bezoek weer toegestaan voor klinieken

We hebben de verlof -en bezoekregeling voor onze klinieken versoepeld: bezoek is weer toegestaan. Dat wil zeggen: maximaal 1 bezoeker per persoon voor maximaal 1 uur. We controleren daarbij zorgvuldig of bezoekers geen klachten hebben. Lees meer over de regeling op www.propersonacoronavirus.nl onder FAQ.

Ben je cliënt? Stel dan ook je vragen aan je behandelaar.

Sluiten