Pro Persona neemt deel aan onderzoek naar alternatief voor elektroshocktherapie

Maandag 22 Juni 2020

Pro Persona doet mee aan een onderzoek naar een alternatief voor elektroshocktherapie als laatste redmiddel bij ernstige depressie. De komende jaren wordt gekeken of het narcosemiddel esketamine even effectief of zelfs effectiever werkt dan elektroshocktherapie (ECT).

 

Zware depressie = zware behandeling?

In Nederland zijn er zo’n 850.000 mensen met depressie. Voor ongeveer 110 mensen per jaar is de ernstige niet-psychotische depressie alleen nog maar te behandelen met elektroshocktherapie. Zij reageren bijvoorbeeld niet of niet voldoende op antidepressiva of psychotherapie.

 

De elektroshocktherapie is verspreid over 12 tot 16 behandelingen over een periode van 8 weken. De behandeling is zwaar: een lange ziekenhuisopname, met vaak anesthesie en bijwerkingen en soms blijvende schade zoals aantasting van het autobiografisch geheugen, behoren allemaal tot elektroshocktherapie.

 

Patiëntvriendelijker alternatief

Esketamine kan een patiëntvriendelijker en goedkoper alternatief zijn. UMCG onderzoekt dit in samenwerking met vier andere ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Waaronder dus Pro Persona.

 

146 Patiënten doen mee aan het onderzoek. De ene groep wordt behandeld met de elektroshocktherapie, de andere met esketamine. De patiënten in de esketamine-groep krijgen acht weken lang twee keer in de week een dosis van het narcosemiddel. Deze eerste acht weken zullen dan ook al waardevolle informatie opleveren.

 

Mogelijk ook voor de lange termijn

De patiënt wordt een jaar lang gemonitord. Daarom is ook het ook mogelijk om het effect op lange termijn te onderzoeken. Bij elektroshocktherapie krijgt namelijk ongeveer 60 procent een terugval in het eerste jaar na de behandeling. Eerder onderzoek laat zien dat de kans op een terugval bij het gebruik van esketamine mogelijk een stuk kleiner is.

 

Lees hier het persbericht.

 


Naar het nieuwsoverzicht