Beeldbellen op maat past bij Pro Persona

Maandag 13 Juli 2020

Contact tussen cliënt en behandelaar

Ervaringen van cliënten geven een genuanceerd beeld over beeldbellen als toepassingsmogelijkheid binnen behandeltrajecten. Over beeldbellen hebben zowel cliënten als behandelaren uiteenlopende meningen, maar Pro Persona wil graag op basis van ervaringen van cliënten bezien wat de mogelijkheden zijn.

 

'Beeldbellen op maat' lijkt het credo te gaan worden. Dit blijkt uit de eerste analyses van antwoorden van cliënten over behandelen op afstand waarin onder andere beeldbellen een belangrijke middel is in het contact tussen cliënt en behandelaar. Op dit moment zijn meer dan 800 ingevulde vragenlijsten geanalyseerd

 

Ervaringen structureel meten

Technologische ontwikkelingen maken het al langere tijd mogelijk: behandelen op afstand in de zorg. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een consult via beeldbellen. Pro Persona onderzoekt sinds april hoe haar cliënten denken over behandelen op afstand. Door de maatregelen tijdens de coronacrisis werden GGZ instellingen genoodzaakt om de behandelingen op afstand snel in te voeren.

 

Bea Tiemens, Hoofd Onderzoek Pro Persona, stelt: 'Over behandelen op afstand hoor je allerlei meningen van zowel professionals als cliënten. Deze lopen uiteen van 'zie je wel dat het kan' tot 'we laten onze cliënten in de kou staan'. We zijn benieuwd hoe onze cliënten behandelingen op afstand, beeldbellen, nu ervaren. Veel cliënten moesten nu noodgedwongen direct de overstap maken. De komende tijd willen we deze ervaringen structureel meten om zo een completer beeld te krijgen hoe cliënten beeldbellen ervaren en of het voor hen werkt.'

 

CQI (Consumer Quality Index)

Pro Persona heeft aan de standaard vragenlijst (de zogenaamde Consumer Quality Index die alle GGZ instellingen gebruiken) die cliënten invullen na een korte behandeltraject of tijdens een langdurige behandeling, extra vragen specifiek over dit onderwerp toegevoegd. Uit de eerste resultaten lijkt een genuanceerd beeld over behandelen op afstand naar voren te komen. Op basis van deze eerste indruk lijkt '(beeld)bellen op maat' het credo te worden. Voor wie en wanneer behandelen op afstand een goede aanpak is, zal blijken uit de voortgang van dit onderzoek.

 

70% cliënten behandelen 'op afstand'

Tiemens geeft enkele eerste resultaten en indrukken: 'Bijna tachtig procent van de cliënten die de uitgebreide vragenlijst hebben ingevuld zijn overgestapt op behandelen 'op afstand'. Van de resterende twintig procent heeft een deel de behandeling (tijdelijk) gestaakt of helemaal beëindigd. Dat is zorgelijk. Behandelen 'op afstand' wordt door zeventig procent van de cliënten als prettig ervaren. Deze groep vindt de relatie met de behandelaar 'op afstand' deels tot helemaal goed! Van de cliënten die nog in behandeling zijn en een tussendoor evaluatie hebben gegeven, meldt zeventig procent dat zij gedeeltelijk of helemaal met deze vorm willen doorgaan.'

 

Blijven monitoren

De eerste resultaten lijken positief te zijn, maar behandelen op afstand is niet altijd een goed alternatief. Ongeveer dertig procent van de cliënten vindt het helemaal niks. Met name de ouderen zijn hierin zeer uitgesproken. Dit betreft echter nog een kleine groep. Pro Persona heeft samen met de Radboud Universiteit een ZonMW subsidie ontvangen om te onderzoeken hoe het met de ouderen gaat tijdens de Coronaperiode.

 

Tiemens: 'de eerste indruk geeft een genuanceerd beeld. We zullen de komende periode nog blijven monitoren. De resultaten vragen om een nadere analyse, uitsplitsen naar verschillende doelgroepen en bespreken met verschillende afdelingen, zodat we aan de slag kunnen om binnen ons brede aanbod 'behandeling op afstand' een goede plaats te geven.'


Naar het nieuwsoverzicht