U bent hier: Nieuws - Basis GGZ, tenzij...

Basis GGZ, tenzij...

Maandag 17 Augustus 2020

Basis GGZ als poortwachter

Indigo en Pro Persona hebben het afgelopen jaar onderzocht of het mogelijk is meer cliënten binnen de bGGZ te behandelen, met indien nodig ondersteuning van de sGGZ. Met deze verandering beoogden Indigo & Pro Persona behandeltrajecten te verkorten en wachtlijsten te verminderen, met behoud van behandelresultaat en cliënttevredenheid.

 
Door een betere afstemming en nauwere samenwerking tussen bGGZ en sGGZ werd er van elkaars expertise gebruik gemaakt. De voordelen van korter behandelen vanuit een generalistische benadering kwamen hiermee voor een grotere groep van cliënten beschikbaar.

 

‘Basis GGZ, tenzij…’ vormt het uitgangspunt

In de eerste helft van 2019 is een pilot opgezet in de regio Veluwe Vallei. Op 15 juli 2019 is het startschot gegeven met een bijeenkomst op locatie. De pilot in Beatrixpark liep tot 23 juni 2020. Vanaf 11 april 2020 is de pilot uitgebreid met andere huisartsen in de regio. In totaal zijn nu 11 praktijken betrokken.

In de pilot verwijzen huisartsen en POH-GGZ cliënten met een GGZ-indicatie rechtstreeks naar Indigo bGGZ. De huisarts en/of POH-GGZ maken vooraf geen expliciete keuze (meer) voor bGGZ of sGGZ. De ‘bGGZ, tenzij…’ is het uitgangspunt.

 

Met vertrouwen in de eigen regie van de cliënt wordt behandeling gestart in de bGGZ. De belangrijkste overweging om af te wijken van dit principe is onder andere een dermate spoedeisende hulpvraag dat zorg binnen 7 dagen geregeld moet zijn.

Rechts de generalist van de bGGZ, die focust op de cliënt in de context van de omgeving. Links de specialist die focust op een specifiek probleem, zoals de stoornis. (Afbeelding uit Handboek Generalistische GGZ van Hutschemaekers, Nekkers & Tiemens)

Rechts de generalist van de bGGZ, die focust op de cliënt in de context van de omgeving. Links de specialist die focust op een specifiek probleem, zoals de stoornis. (Afbeelding uit Handboek Generalistische GGZ van Hutschemaekers, Nekkers & Tiemens)

 

Voorzichtige doch positieve resultaten

Door het tijdsbestek van de pilot en het relatief kleine aantal afgeronde behandelingen (vooral in de sGGZ) moeten de resultaten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

  • De gemiddelde wachttijd voor een eerste contact in de bGGZ is korter dan voor de pilot. Ook is de gemiddelde wachttijd korter dan in de sGGZ. Een belangrijk verschil is dat in de bGGZ de behandeling in feite direct start en direct doorloopt. In de sGGZ worden separate wachtlijsten gehanteerd voor intake en behandeling.
  • Van het totaal aantal cliënten is ongeveer 2/3e in de bGGZ in behandeling genomen. Ongeveer 1/3e is naar de sGGZ verwezen. Dit gebeurt op verschillende momenten: direct na intake, halverwege een behandeling in de bGGZ of na behandeling in de bGGZ.
  • Het resultaat van de behandeling is ongeveer gelijk. Dat betekent dat deze werkwijze niet zozeer voor betere resultaten zorgt, maar dat het resultaat ook niet afneemt.
  • De cliënt tevredenheid tijdens de pilot is ongeveer gelijk gebleven met de cliënt tevredenheid van voor de pilot.

 

De pilot heeft naar mijn idee laten zien dat de samenwerking tussen bGGZ en sGGZ beter verloopt. Het leggen van contact onderling is soepeler en collega’s worden creatiever in het bieden van zorg," aldus Ronald Roskam, GZ-psycholoog bGGZ.

 

Lees hier de hele evaluatie van de pilot.


Naar het nieuwsoverzicht