Is Stepped Care effectiever dan regulier behandelen bij paniekstoornissen?

Woensdag 02 September 2020

Stepped care behandelingen voor angststoornissen worden op redelijk grote schaal ingevoerd. De gedachte hierachter is dat je de therapie zo weinig intensief als mogelijk begint en opschaalt naar meer intensieve therapie wanneer dat noodzakelijk is. De zorg blijft op deze manier toegankelijk en betaalbaar.

 

Toch is stepped care behandelen nog maar weinig onderzocht en is het niet helder of het opschalen van therapie binnen dezelfde therapievorm (bijvoorbeeld CGT) wel effectief is.

 

Stepped Care versus regulier behandelen

Pro Persona heeft samen met drie andere behandelinstellingen onderzocht of stepped care effectiever is bij de behandeling van paniekstoornissen dan regulier behandelen.

 

In deze studie kreeg een deel van 128 patiënten een behandeling voor paniekstoornis volgens de multidisciplinaire richtlijn met cognitieve gedragstherapie, eventueel met medicatie. Het andere deel kreeg eerst 10 weken een begeleide zelfhulpbehandeling, die bestond uit 5 korte sessies bij een therapeut met opdrachten uit een zelfhulpboek. Dit werd wanneer zij niet voldoende verbeterden gevolgd door 12 sessies reguliere CGT voor paniekstoornis.

 

Minder contacturen

De patiënten in de stepped care conditie hadden gemiddeld genomen aan het eind van het onderzoek minder contacturen gehad tijdens hun behandeling. Er was echter geen verschil tussen beide condities in de klachtvermindering van paniekstoornis bij de nameting.

 

Patiënten die van begeleide zelfhulp niet verbeterden en de volgende stap aangeboden kregen intensievere hulp, reageerden minder goed op de cognitieve gedragstherapie dan patiënten die gelijk met reguliere behandeling startten. Opschalen naar intensievere behandeling bij de patiënten die van begeleide zelfhulp niet verbeterden voegde niet veel toe.

 

Meer drop-outs

Dit lijkt een mooi resultaat, maar er zit een keerzijde aan. Binnen de stepped care behandeling was er namelijk sprake van erg veel drop-outs: twee keer zo veel als in de reguliere conditie. Er waren dus een hoop mensen die voortijdig de behandeling staakten, mogelijk omdat ze niet tevreden waren. Goed monitoren en tijdig bijsturen lijkt daarom zeer van belang.

 

Lees hier meer over behandelprogramma’s voor angst binnen Pro Persona Overwaal, het Expertisecentrum voor Angst, Dwang en PTSS.


Naar het nieuwsoverzicht