Klimmendaal en Pro Persona bundelen krachten rond NAH patiënten

Maandag 28 September 2020

Foto is voor corona gemaaktDeze groepsafoto is voor de coronatijd gemaakt

 

Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Pro Persona Expertisecentrum Neuropsychiatrie hebben een subsidie ontvangen vanuit het project Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) van ZonMW om de regionale ketenzorg voor patiënten met (ernstig) niet aangeboren hersenletsel (NAH) te verbeteren.

 

Twee expertisecentra
Vanuit hun expertise op het gebied van Cognitieve revalidatie (Klimmendaal) en Neuropsychiatrie (ProPersona) zien beide zorginstellingen binnen hun regio patiënten met (ernstig) niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hebben in het behandelaanbod voor deze doelgroep hun eigen expertise en faciliteiten, die beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Er zijn op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden voor gelijktijdige medisch specialistische revalidatie en behandeling van ernstiger (neuro)psychiatrische problematiek, terwijl deze problemen frequent samen voorkomen. Dit kan leiden tot complicaties, onderbehandeling, langere behandelduur, inefficiëntere behandeling en overbelasting van mantelzorgers.

 

De juiste patiënt op de juiste plek
Vooral in de chronische fase na hersenletsel worden patiënten vanuit huisarts vaak naar de basis/specialistische GGZ verwezen met psychische stoornissen, terwijl binnen deze GGZ instellingen minder kennis en ervaring met patiënten met (ernstig) NAH is. In de medische revalidatiesetting of neuropsychiatrie zijn deze patiënten juist op de goede plaats. In de praktijk zien we dat een deel van de patiënten hierdoor tussen de wal en het schip valt. Door een samenwerking tussen de twee instellingen kan er gezamenlijk consultatie geboden worden om verwijzingen over en weer te optimaliseren. In de toekomst biedt dit kansen om de samenwerking verder uit te breiden, zoals beoogd wordt binnen de Regio Impuls en het programma juiste zorg op de juiste plaats.

 

Regionale ketenzorg
Beide organisaties zijn gemotiveerd om samenwerkingsmogelijkheden en -wensen concreter uit te werken, de zorg meer te integreren en hun expertise te bundelen. Ze werken samen met diverse andere ketenpartners op het gebied van (niet aangeboren) hersenletsel in de care-sector en met het sociaal domein van de diverse gemeentes in de regio (op gebied van begeleid wonen, onderwijs- en arbeidsparticipatie, sport en dagbesteding, ambulante begeleiding, verslavingszorg, wetenschap en innovatie).

 


Naar het nieuwsoverzicht