Basis ggz als breedtespecialisme

Maandag 12 Oktober 2020

Interessant artikel waarin GZ-Psycholoog Ronald Roskam zijn visie op de basis ggz deelt. Aanleiding hiervoor is de 'Pilot Poortwachter': een nauw samenwerkingsverband tussen generalistische basis ggz en specialistische ggz, waarin een naar verhouding groter aantal cliënten in de generalistische basis ggz behandeld wordt. Inmiddels zijn we op verschillen locaties druk in de weer met deze pilot.

 

Naar aanleiding van de in juni 2020 opgeleverde resultaten in de regio Veluwevallei brengt Zorgvisie deze nieuwe werkwijze landelijk onder de aandacht. In het artikel vertelt GZ-Roskam dat generalistische basis ggz ook veel te bieden heeft. Basis GGZ vormt, aldus Roskam, een breedtespecialisme. 

 


Naar het nieuwsoverzicht